Fórum udržitelného rozvoje 2016

Výroční akce místní Agendy 21 (MA21), na níž veřejnost dostává prostor především při formulaci a výběru problémů, které mají být v městské části řešeny přednostně. 

Fórum udržitelného rozvoje je výroční akcí místní Agendy 21 (MA21). Místní Agenda 21 navazuje na závazky udržitelného rozvoje přijaté na mezinárodní úrovni jako Agenda 21 a ve smyslu motta „Mysli globálně, jednej lokálně“ usiluje o udržitelný rozvoj na místní úrovni. Vychází z toho, že dobrá veřejná správa je založena na účasti veřejností.

Veřejnost dostává prostor především při formulaci a výběru problémů, které mají být v městské části řešeny přednostně. Tyto priority jsou každoročně navrhovány a vybírány právě na Fóru udržitelného rozvoje.

Práce probíhá u kulatých stolů s účastí zástupců samosprávy a odborníků, ale především všech občanů, kteří mají o rozvoj městské části zájem a na veřejné setkání přijdou. Po výběru problémů na fóru, jsou vybrané návrhy podrobeny ještě hlasování ve veřejné anketě a ty, které obstojí, se stávají prioritami městské části pro další období. Plnění priorit věnuje samospráva mimořádnou pozornost a součástí každoročního veřejného fóra je i zpráva o stavu realizace priorit předchozího roku.

V letošním roce bude pro účastníky připraveno sedm diskuzních „kulatých“ stolů. Témata jednotlivých stolů zahrnují problémy ze všech oblastí udržitelného rozvoje (životní prostředí, sociální oblast a oblast místní ekonomiky). Každý návrh, který se týká zlepšení života v městské části, nalezne uplatnění u některého z těchto sedmi stolů.

Po loňských výborných zkušenostech nemůže chybět ani stůl mladých a nově bude připraven i stůl seniorů.

Letošní Fórum udržitelného rozvoje je poprvé zároveň i Fórem zdravého města, protože městská část přistoupila na konci loňského roku k Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Členové tohoto sdružení usilují nejen o veřejné zdraví, ale o komplexní udržitelný rozvoj měst a obcí a v tomto úsilí se vzájemně podporují.

Díky podpoře NSZM bude součástí letošního veřejného fóra i tvorba „pocitové mapy“. Pocitová mapa je ukázkou moderní formy vyjádření vnímání města jeho obyvateli a tedy i užitečným podkladem pro plánování. Na veřejném fóru budeme připravovat první pocitovou mapu MČ Praha 12. Na tuto papírovou mapu pak naváže i digitální interaktivní verze na webu.

Letošní veřejné Fórum udržitelného rozvoje MČ Praha 12 se koná ve čtvrtek 22. 9. 2016 od 18 hodin v budově Prior na Sofijském náměstí ve II. patře. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem.

Přijďte a uplatněte své nápady a názory. Pomůžete měnit městskou část k lepšímu.

 

 

Datum: 
Čtvrtek, 22. Září 2016 - 18:00