Příspěvek na péči

Příspěvek je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Za příspěvek si tyto osoby budou moci zaplatit péči, kterou potřebují - od osby blízké, popř. od jiné osoby z jejich okolí (soused, známý) nebo od registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Možná je i kombinace více osob a poskytovatelů.

Základní rozdělení výše příspěvku

Dle stupně závislosti je výše příspěvku na péči určena od srpna 2016 takto:

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Velmi dobře je příspěvek na péči popsán na informačním portálu Ligy vozíčkářů.

Žádost o příspěvek na péči je na portálu MPSV. K žádosti je třeba doložit také vyplněné oznámení o poskytovateli pomoci.

Obyvatelé Prahy 12 podávají žádost  Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.