Rodina, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci

Středisko výchovné péče

Adresa: Rakovského 3138, Praha 12, 143 00
Kontaktní osoba: PaedDr. Jolana Marková
Telefon: 241 77 21 27
E-mail: spdm.modrany@seznam.cz


Cílová skupina:

Klienti od 3 do 18 let (resp. do ukončení vzdělávání), kteří jsou ohrožení projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji.

Celý rodinný systém dětí a mladistvých, který je z vnitřních, či vnějších zdrojů ohrožen.

Hornomlýnská o.p.s.

Odlehčovací služba

Jedná se o ambulantní sociální službu, která je určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje ve věku od 2 do 10 let, v rámci které nabízíme těmto rodinám odbornou péči o jejich dítě.

Naše odlehčovací služba v Centru Filipovka je otevřena každý všední den od 8.00 do 17.00 v průběhu celého roku včetně prázdnin. Nabízíme komplexní péči o dítě a práci s dětmi podle jejich individuálních potřeb se zařazováním velkého spektra nadstandardních aktivit.

Pecička - klub pro děti

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) - humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění - alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace.

Stránky

Subscribe to RSS - Rodina, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci