Osoby s duševním onemocněním

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Sanatorium Ondřejov se člení na  oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch, oddělení pro léčbu závislostí a krizové oddělení. Tým pracovníků sanatoria, který tvoří psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotní sestry, sociální a rehabilitační pracovnice, se věnuje léčbě psychotických onemocnění (především schizofrenie), neuróz a závislostí.

Oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch

Fokus Praha, o.s.

Podpora samostatného bydlení

  • je služba terénní
  • sociální pracovník navštěvuje domácnost klienta dle domluvy, obvykle v rozsahu 4 – 8 hodin měsíčně

Cílem služby je podpořit uživatele ve schopnosti využít dostupné vlastní nebo veřejné zdroje, naučit praktické dovednosti a posílit sebedůvěru, nezbytnou pro získání, udržení nebo zkvalitnění svého vlastního bydlení.

BONA, o.p.s.

Podpora samostatného bydlení

BONA, o,p.s. poskytuje sociální službu Podpora samostatného bydlení na území hl. m. Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zvyšování nebo udržení jejich schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení v nechráněném prostředí.

Služba je realizována v rámci uzavření podnájemní smlouvy s Nadací Bona k objektu určenému k cvičnému samostatnému bydlení. Jedná se především o garsoniéry v ulici Pod Čimickým Hájem nebo o podnájem samostatného pokoje ve společné domácnosti. Smlouvy se uzavírají vždy na dobu určitou.

Subscribe to RSS - Osoby s duševním onemocněním