Aktuálně

02.07. 2017

Dnem 1. 7. 2017 nabývají účinnosti § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které obsahují „sankční“ ustanovení spojené s nezveřejněním smlouvy v registru smluv. Smlouvy, jež nenabyly účinnosti do dne 30. 6. 2017 (včetně), nabývají účinnosti až dnem zveřejnění. Ze smluv, jež nenabyly účinnosti, pak není možné plnit. „Výdaje“ z neúčinných smluv jsou nezpůsobilé k proplacení z prostředků OPZ (§ 6).

02.07. 2017

Byla vyhlášena výzva č. 129 OPZ "Podpora sociálního podnikání". Příjem žádostí o podporu byl zahájen 30. června 2017. K dispozici je 150 milionů korun. Oprávněnými žadateli jsou OSVČ, obchodní korporace a nestátní neziskové organizace.

02.07. 2017

Fond vzdělání Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Uzávěrka pro příjem žádostí je 25. srpna 2017. 

02.07. 2017

Od ledna 2018 bude mít veřejný ochránce oprávnění, která mu umožní lépe hájit práva osob se zdravotním postižením. Stane se totiž monitorovacím orgánem podle úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

30.06. 2017

Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR vydala novou publikaci, jež je na trhu ojedinělá svým komplexním přístupem k problematice péče o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. Kniha Marcely Hauke a kolektivu (Iva Holmerová, Radka Pešlová, Mária Wirthová, Kateřina Pištorová, Ranata Kainráthová) Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí reaguje na potřeby pracovníků a pečujících osob, kteří se profesně nebo osobně setkávají s člověkem s demencí ve stále větší míře.

27.06. 2017

Společnost T-Mobile prostřednictvím grantové výzvy Mluvme spolu 2017 podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 4. července 2017.

27.06. 2017

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2017. Nominace je možné podávat do 25. srpna 2017.

26.06. 2017

Osm z 10 Čechů by uvítalo možnost elektronicky konzultovat se stomatologem své zdravotní problémy, avšak pouze 9 % české populace ji má. Tyto závěry přinesl průzkum, který v dubnu 2017 realizoval STEM/MARK pro společnost CompuGroup Medical (CGM). Se svým stomatologem by lidé chtěli komunikovat především prostřednictvím emailu.

23.06. 2017

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.

22.06. 2017

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2017. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou Národní ceny je opět populární herečka Hana Maciuchová. 

Stránky