Aktuálně

17.09. 2017

Praha vychází vstříc handicapovaným občanům, kteří chtějí sledovat jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Na návrh zastupitelů Marty Semelové a Patrika Nachera jsou od čtvrtku 14. září 2017 v testovacím režimu rozpravy k programu a interpelace simultánně přepisovány do textové podoby. Text je možné sledovat na speciální obrazovce přímo v jednacím sále nebo i v on-line přenosu jednání.

17.09. 2017

Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního titulu Rozvoj dobrovolnické služby uvolní 15 milionů korun. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. října 2017.

17.09. 2017

Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism a MHMP připravila novou publikaci s titulem Čtyři pražské procházky bez bariér. Brožura obsahuje doporučené trasy s různým stupněm obtížnosti, které vedou Starým Městem, Hradčanami, Malou Stranou a Vyšehradem.

17.09. 2017

Dny otevřených dveří nízkoprahových programů pro děti a mládež Prahy 12 pořádá v pondělí 18.9. a v úterý 19. září Proxima Sociale o.p.s. 

14.09. 2017

Internetový obchod Rohlik.cz, který se zabývá rozvozem a internetovým prodejem potravin, nabízí zajímavé výhody pro seniory starší 65 let a pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením. Patří k nim mimo jiné doprava zdarma a vynesení objednaného zboží až ke dveřím, a to i v domech bez výtahu.

13.09. 2017

Letošní Fórum udržitelného rozvoje – každoroční veřejné setkání k aktualizaci priorit rozvoje naší městské části - proběhne v úterý 26. září od 18 hodin v budově Prior na Sofijském náměstí. Veřejné fórum slouží především k formulaci a společnému výběru hlavních problémů.

13.09. 2017

Cílem nedávno vytvořených webových stránek chraneneDilnyOZP.cz je vytvořit prostor pro bezplatnou propagaci služeb a produktů chráněných dílen či samostatně podnikajících osob se zdravotním postižením. Na základě individuálně vytvořených profilů mohou tyto kvalitní služby a produkty nalézt všichni, kteří rádi nakupují na internetu a při tom by ocenili práci osob se zdravotním postižením.

13.09. 2017

Hlavní město Praha vyhlašuje pro rok 2018 grantové řízení v oblasti sociálních služeb. Je určeno pro právnické,  popřípadě fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby. Žádosti o grant je možné podávat od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017.

10.09. 2017

Startuje jubilejní pátý ročník osvětového a fundraisingového projektu Srdcerváči. Ve čtvrtek 7. září 2017 se proto od 10 hodin v Café Martin konala tisková konference, určena nejen zvídavým novinářům a reportérům.

10.09. 2017

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Co nového přináší v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přibližuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. 

Stránky