Aktuálně

24.09. 2017

V programu Dobro-druzi zaměřeném na mladé filantropy podporuje Nadace VIA týmy dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

24.09. 2017

Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. 

24.09. 2017

Nadace J&T pomáhá lidem se zdravotním postižením a znevýhodněním tak, aby se mohli zapojit do běžného života. V rámci grantu přispívá organizacím, které poskytují lidem s různým typem onemocnění či postižení kvalitní služby inkluzivního charakteru. Žádosti o grant přijímá do 6. října. 

24.09. 2017
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 zajišťuje pro správní obvod Prahy 12 Systémovou podporu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Tato výuka je finančně kryta prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy. Jedná se o pilotní projekt MHMP pro síť škol, které budou poskytovat výuku českého jazyka – 2 vyučovací hodiny týdně.
24.09. 2017

Epilepsie – děsivá choroba? Nebo nemoc, se kterou lze bez problémů žít? Rozhodně to druhé, shodují se lékaři a další specialisté. Chronickou epilepsii má v České republice v aktivní fázi přibližně 80 000 lidí. Nejméně dalších 160 000 osob se někdy pro epilepsii v průběhu života léčilo nebo stále léčí, ale jsou více než 5 let v remisi. Na mýty spojené s epilepsií chtějí odborníci upozornit v rámci Národního dne epilepsie, který připadá na 30. září.

20.09. 2017

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., vyvinuly ve vzájemné spolupráci mobilní aplikaci Znakujte s Tamtamem - Pexeso.  Má pomoci dětem se sluchovým postižením a dalším zájemcům naučit se formou hry pexeso základním znakům českého znakového jazyka. 

19.09. 2017

Celkem 84 akcí v 17 městech České republiky přinese letošní již 6. ročník festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Jeho cílem je šířit osvětu veřejnosti v oblasti sluchového postižení, bořit mýty o komunikaci a upozorňovat na pravidla komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Festival zahájí 21. září 2017 konference v Senátu PČR. 

19.09. 2017

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu představuje Pélion - vzdělávací portál pro uživatele s těžkým postižením zraku, nabízející na jednom místě přístup ke vzdělávacím materiálům z oblasti ICT a asistivních technologií pro tuto cílovou skupinu.

19.09. 2017

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí o nadační příspěvek je 31. října 2017.

19.09. 2017

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.

Stránky