Aktuálně

14.07. 2017

Od 18. do 23. července 2017 připravuje nezisková organizace Černí koně turné, které je paralelou právě probíhajícímu Tour de France. Cílem akce probíhající postupně na pěti místech v Praze je pomoci za podpory veřejnosti handicapovaným dětem a obohatit jejich dětství o speciální jízdní kola na ruční pohon. Vzniká tak nová sportovní disciplína, ze které vzejde i nová paralympijská naděje.

12.07. 2017

Společnost Tichý svět vytvořila znakujícího videoprůvodce přírodovědnou expozicí Archa Noemova, která návštěvníkům nové budovy Národního muzea představuje fascinující svět živočichů naší planety. Dvacet medailonků zvířat z mobilní aplikace Národního muzea je nyní opatřeno překladem do znakového jazyka. Neslyšící si video se znakujícím figurantem mohou v muzeu spustit přes čtečku QR kódu a procházet expozicí s informacemi ve znakovém jazyce.

12.07. 2017

Červen je zpravidla měsícem, kdy žáci ukončují povinnou školní docházku, a studenti své studium maturitou nebo absolutoriem na středních či vyšších odborných školách. Pokud jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí sirotčí důchod, potrvá jeho výplata při splnění zákonem stanovených podmínek i během července a srpna. V případě ukončení vysokoškolského studia je sirotčí důchod vyplácen jen ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.

11.07. 2017

Přinášíme červencový a srpnový program klubů dříve narozených Modřanka, Mariánská a Otava. 

11.07. 2017

Ve čtvrtek 13. 7. bude zahájena výstava Národní kroniky Národ o sobě v Českých Budějovicích a 10. 8. se přesune do Prahy. Velkoformátové fotografie osobností jsou doplněny citacemi, čím je projekt Národní kronika oslovil. Mezi osobnostmi jsou slavné tváře i ty méně známé těch, kteří do Národní kroniky přispívají a kteří chtějí šířit myšlenku uchovávání vzpomínek a národní paměti.

09.07. 2017

Prostor pro bezplatnou propagaci služeb a produktů chráněných dílen či samostatně podnikajících osob se zdravotním postižením nabízí nově vytvořený web chraneneDilnyOZP.cz, Vznikl z iniciativy organizace Volnočasovky SPORT, z. s., a k její realizaci výrazně pomohla podpora Nadace O2, konkrétně projektu Pomáhejme si navzájem – Integrace bez negace. 

09.07. 2017

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona poslanců J. Bartoška, V. Kaňkovského a J. Zavadila, kterým se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z jejíž podkladů návrh zákona vycházel, předpokládá schválení také v Senátu, kde se má projednávat 20. července. Jaké zásadní změny přináší? 

06.07. 2017

V současnosti je Maltézská pomoc druhou největší organizací poskytující terénní osobní asistenci pro seniory v České republice. Společnost svými službami zaplnila velkou mezeru na trhu sociálních služeb. Jejich potřeba se v důsledku stárnoucí populace každým rokem rapidně zvyšuje. Za pět let se počet klientů Maltézské pomoci téměř zpětinásobil. Stejným tempem roste i počet pracovníků.

06.07. 2017

Seznámení s programem Opel Handycars a jeho výhodami pro všechny osoby se zdravotním postižením a další bohatý program nabídne pestré odpoledne, které se uskuteční v sobotu 15. července v Praze v areálu Autopalace Spořilov. 

03.07. 2017

Byly vyhlášeny Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Program grantové podpory. 

Stránky