Aktuálně

28.07. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře sociálního podnikání. V aktuální výzvě číslo 129 je pro zájemce připraveno až 150 milionů korun. Vedle integračních sociálních podniků mohou nově peníze získat i environmentální sociální podniky.

26.07. 2017

Ndadace riozvoje občanské společnosti vyhlašuje 3. výběrové kolo IX. ročníku Programu 3P. Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

26.07. 2017

Astma patří mezi nejčastější chronická onemocnění dýchacích cest. V české populaci jím trpí 10 % dětí a 8 % dospělých. Přestože výrazný podíl na rozvoji astmatu v dětském věku má jeho výskyt v rodině, propuknutí a průběh nemoci ovlivňují i vnější faktory. Jde mimo jiné o alergeny, tabákový kouř nebo sloučeniny chloru z krytých bazénů, které se využívají např. v kurzech plavání kojenců a batolat.

23.07. 2017

Účinná rehabilitace vedoucí k maximální možné soběstačnosti člověka se získaným poškozením mozku je náplní intenzivního rehabilitačního progrmu pražského ERGO Aktivu. Do programu přijímá i klienty přímo po propuštění ze standardních či rehabilitačních nemocničních lůžek.

22.07. 2017
Firmy mohou do 15. září nominovat zdravotně postižené zaměstnance do soutěže Zaměstnanec roku 2017. Akce vyzdvihuje zaměstnance, kteří dokáží být přes svůj zdravotní handicap úspěšní své profesi.
22.07. 2017

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2018. Žádosti o dotace je možné podávat do 30. září 2017.

21.07. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo rozpočet projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ na téměř 240 milionů korun. Zároveň došlo k rozšíření sortimentu pomoci. Kromě potravin a hygienických potřeb dostanou lidé v nouzi také domácí potřeby a textil.

19.07. 2017

Knihu vydalo nakladatelsství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

16.07. 2017

I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní. Pokud máte uschovány stejnopisy evidenčních listů, můžete jimi prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky, a to i v případě, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ nebo za vás jako za zaměstnance neodvedl pojistné.

15.07. 2017

Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny.

Stránky