Aktuálně

06.10. 2017

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu č. 34  Podpora komunitního života a sociálního podnikání. Tato výzva je zaměřena na posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy bude podpořen vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, a zároveň vznik a rozvoj sociálních podniků.

05.10. 2017

Více než 40 organizací se zúčastnilo 18. ročníku Veletrhu sociálních služeb, který uspořádala 5. října 2017 městská část Praha 12 ve druhém patře bývalého obchodního domu Prior na Sofijském náměstí. Návštěvníci se mohli seznámit s širokou nabídkou sociálních služeb, vyzkoušet některé pomůcky, mimo jiné i využít služeb nevidomých masérů, konzultovat svoje problémy s odborníky z různých oblastí. Průběh veletrhu přibližuje fotoreportáž. 

05.10. 2017

Pod názvem Edison odstartoval jedinečný akcelerační program. Jeho cílem je adresná a na míru šitá pomoc při rozvoji 10 vybraným týmům, které již realizují projekty v oblasti sociálních inovací, a řeší je neotřelým způsobem. Zároveň mají ambici znásobit své společenské dopady a rozšířit se na regionální nebo celorepublikovou úroveň. Chce umožnit týmům získat nové dovednosti, nastavit udržitelný obchodní a finanční model tak, aby se mohly stát finančně nezávislé na dotacích a grantech.

04.10. 2017

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v Česká republice hledá nové sebeobhájce. Zájemce zve na ukázkové zkušební setkání, které se uskuteční v úterý 10. října 2017 v prostorách SPMP ČR na Karlínském náměstí 12 v Praze 8. 

04.10. 2017

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení pro rok 2018 určené pro projekty právnických, popř. fyzických osob, které poskytují služby nebo realizují programy v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence. Žádosti je možné podávat od 30. 10. 2017 do 14. 11. 2017.

04.10. 2017

O tom, které projekty Grantového programu Nadace České spořitelny získají finanční podporu až 70 tisíc korun, můžete rozhodnout i vy. Při hlasování pro nejlepší projekty máte k dispozici až tři hlasy!

04.10. 2017

Už po osmnácté pořádá městská část Praha 12 tradiční Veletrh sociálních služeb. Tentokrát se bude konat ve čtvrtek 5. října 2017 od 11.00 do 18.00 hodin ve druhém patře bývalého obchodního domu Prior na Sofijském náměstí. Na veletrhu se můžete seznámit s nabídkou poskytovatelů sociálních a návazných služeb v Praze 12.

03.10. 2017

Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova pořádá kurz Začínáme s tabletem pro seniory - základní ovládání tabletu s operačním systémem Android.

03.10. 2017

Modrý klíč o. p. s. pořádá v sobotu 7. října 2017 pro všechny věkové i výkonnostní kategorie 5. ročník zážitkového sportovně relaxačního putování Jedeme v tom spolu.

03.10. 2017

Nadace Via otevřela nominace 21. ročníku Ceny Via Bona za filantropii. Tímto oceněním chce každoročně vyzdvihnout inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti a poděkovat všem, kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenosti pro dobrou věc.

Stránky