Aktuálně

19.10. 2017

MČ Praha 12 pořádá ve spolupráci se společností Proxima sociale o.p.s. v rámci projektu „Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu MČ Praha 12“ akci Street art v Praze 12. Mladí zájemci si budou moci vyzkoušet graffiti tvorbu pod vedením zkušeného lektora v sobotu 21. října 2017 od 11 do 17 hodin ve veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA.

17.10. 2017

Celkem 319 oceněných vědeckých talentů a pedagogů a více než 9 milionů korun pro českou vědu a výzkum – to je prestižní vědecká soutěž Cena Wernera von Siemense, která letos odstartovala jubilejní 20. ročník. Český Siemens v něm opět ocení ty nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Bude uděleno i zvláštní ocenění za překonání zdravotních překážek při studiu. 

17.10. 2017

Městská část Praha 12 vydala Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2017, který představuje celkem 56 organizací nabízejících pomoc občanům Prahy 12 v nelehkých životních situacích.

15.10. 2017

Nadace Dětský mozek podporuje osoby s postižením nervového systému. Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení  31. října 2017.

14.10. 2017

Správně vedená psychoterapie má na člověka prokazatelně léčebný efekt. Jak ale rozeznat kompetentního psychoterapeuta a měl by nutně působit ve zdravotnického rezortu? Nebo se jedná o svobodné povolání? Názory dvou předních odborných asociací z psychoterapeutické komunity se v odpovědi na tuto otázku radikálně liší.

13.10. 2017

Ministertvo práce a sociálních věcí připravilo na pondělí 16. října Den seniorů. Odpoledne plné užitečných informací, kultury i zábavy proběhne v Kulturním centru Novodvorská od 14 do 18 hodin.

12.10. 2017

Od počátku října zavádí Raiffeisenbank on-line službu Tiché spojení, jež umožní neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým zákazníkům komunikovat s pracovníky bankovních poboček v reálním čase, a to přepisem mluveného slova nebo tlumočením do znakového jazyka. Pilotní verze služby probíhá nejprve na dvou pobočkách v Praze 1 a Praze 4, později bude rozšířena do všech ostatních. 

11.10. 2017

Pro velký zájem veřejnosti MČ Praha 12 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy v rámci projektu prevence kriminality bude otevírat 2. ročník „Senior akademie“. Přihlášky je třeba odevzdat do 18. října 2017.

11.10. 2017

Lidé, kteří vyrazí ve středu 18. října k lékaři se zdravotním problémem nebo třeba jen pro recept, najdou zavřené dveře a na nich nápis PROTEST. Více než 6 000 praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů z celé republiky totiž na den zavírá své ordinace. Vyostřují tak protest proti zacházení ze strany Ministerstva zdravotnictví. A varují – jsme ochotni zavřít i na delší dobu.

10.10. 2017

Výzkumná agentura Ipsos realizovala průzkum pro neziskovou organizaci EDA. Z výzkumu vyplynulo, že povědomí o rané péči u populace České republiky aktuálně dosahuje 28 %, což je dosud nejvyšší zaznamenaný výsledek pro ranou péči.

Stránky