Aktuálně

19.08. 2017

Blíží se zářijová vlna kulturních akcí připravená bezbariérově pro neslyšící diváky, a my ji nemůžeme nechat jen tak bez povšimnutí. Upozorňujeme především na představení Čtyři dohody, které bude prezentováno nejen s tlumočením do českého znakového jazyka díky Centru pro dětský sluch Tamtam, ale i se simultánním přepisem mluveného slova, a to díky České unii neslyšících.

18.08. 2017

V úterý 22. srpna se v pražském Impact Hubu koná informační setkání zájemců o akcelerační program Impact First. Cílem akceleračního programu je pomoci všem sociálním podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez závislosti na grantech a dotacích.

16.08. 2017

Od 19. do 22. 9. 2017 se uskuteční další ročník veletrhu REHAPROTEX, který navazuje na silný ročník veletrhu REHACARE, který je pořádán v letech sudých. REHAPROTEX tak umožní všem zúčastněným prezentovat novinky již „zalistované“ zdravotními pojišťovnami. Zvýrazněnými tématy v roce 2017 budou projekty Sociální péče a Senior. Tradiční části Pro Váš úsměv, Chráněné dílny, Podiatrie a další nebudou samozřejmě chybět.

15.08. 2017

Ti, kdo pečují o dítě se zdravotním postižením nebo závažnou diagnózou, se ocitají – často zcela nečekaně - ve velmi obtížné situaci. Trápí je obavy o zdraví a budoucnost dítěte, jsou přetíženi, scházejí jim potřebné informace a obvykle i finanční prostředky k zajištění potřebné péče nebo pomůcek. Nezisková organizace EDA poskytuje odbornou pomoc rodinám, které pečují o dětí se zrakovým, případně kombinovaným postižením.

13.08. 2017

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení v programu Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2018. Uzávěrka pro podání žádostí o dotaci je 18. září 2017.

13.08. 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 % více než za loňské pololetí.

13.08. 2017

V době prázdnin a letních dovolených přijde zvlášť vhod Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem, který je zdarma k dispozici v elektronické i tištěné podobě. 

13.08. 2017

Z Programu technologie se Světluškou bude podpořeno 10 projektů, které usnadní život nevidomým. Rozdělen mezi ně bude 1 000 000 Kč. Program je financován společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

13.08. 2017

Knihu vydala Česká alzheimerovská společnost, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

07.08. 2017

Každý asistenční pes začíná svůj život u vychovatele, kde stráví přibližně 18 měsíců. Poté přechází pejsek do výcviku ke zkušeným trenérkám, kde stráví dalších přibližně 8 až 10 měsíců.

Stránky