Aktuálně

25.10. 2017

Narození dítěte s postižením je neočekávanou skutečností, která ovlivní celou rodinu i její okolí. Zasáhne do vnitřních vztahů rodiny, do kontaktů s vnějším světem i do finančního zabezpečení rodiny. Letošní jubilejní 10. ročník osvětové kampaně Týden rané péče (6. – 12. 11. 2017) chce rozšířit povědomí o sociální službě raná péče. Raná péče je služba, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. 

25.10. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták "Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení". Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením.

25.10. 2017

Kulturní centrum "12" pořádá od prosince kurz společného tvoření rodičů a dětí, zaměřený na rozvoj výtvarného cítění dětí. Účastníci se seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami – malováním, lepením, stříháním, skládáním apod. V rámci každé lekce si děti za pomoci rodičů a pod vedením lektorky vytvoří jednoduchý výrobek, který si mohou odnést domů.

22.10. 2017

Ministryně pro místní rozvoj vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR končí dnem 5. ledna 2018.

22.10. 2017

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou.

22.10. 2017

Také v letošním ročníku ocenění Neziskovka roku má široká veřejnost možnost zvolit tu svoji NEJneziskovku. Svůj hlas můžete dát jednomu z patnácti finalistů od 20. října do 21. listopadu.

22.10. 2017

Ombudsmanka zahájila sérii systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zaměří se v nich na podmínky v zařízení s ohledem na potřeby klientů, na respektování důstojnosti, soukromí a autonomie vůle klientů, na volnost pohybu, na zajištění školní docházky a pracovního uplatnění, na možnost realizovat soukromý život aj.

22.10. 2017

Firmy mají další možnost, jak na aktuálním pracovním trhu vyhledat nové zaměstnance. Portál OZPprace.cz cílí na skupinu lidí s handicapem, kterých je v celé ČR přes 1 milion a jsou občas neprávem nedoceňovanými členy kolektivu a firem.

22.10. 2017

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helnet ji získají zdarma. 

20.10. 2017

Společnost Tiché spojení připravila na 2. a 3. prosince v Brně první hackaton, tlumočený do znakového jazyka. Je otevřený jak pro slyšící, tak neslyšící a jakkoli handicapované lidi, které zajímá IT, novinky ze světě startupů, technologií, designu, programování a grafického designu. Týmy, které vzniknou, během dvou dnů vymyslí aplikaci nebo technologii, která by pomohla zlepšit komunikaci lidí se sluchovým postižením. 

Stránky