Aktuálně

03.09. 2017

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky 20. ročníku sbírky. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. září 2017.

02.09. 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Informace důležité pro budoucí důchod tak poputují k téměř 100 tisícům lidí. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí.

01.09. 2017

Přinášíme program Kulturního centra "12" Jordana Jovkova a pobočky Pertoldova na září 2017. Od 4. do 27. září budou probíhat zápisy do kurzů na školní rok 2017/2018.

01.09. 2017

Švandovo divadlo pořádá 13. září již tradičně Den otevřených dveří, jímž otevře novou divadelní sezónu! Dopolední prohlídky jsou určeny pro školy, odpolední pro veřejnost a v pravé poledne se uskuteční prohlídka pro neslyšící zájemce s tlumočením do českého znakového jazyka. 

31.08. 2017

Společnost Airbnb, která zprostředkovává levné přenocování, za pomoci své nové aplikace Zážitky neboli Experiences bezplatně pomáhá pražským neziskovým organizacím k získání potřebných financí.  Nabídka Zážitků od Airbnb se v Praze stále rozšiřuje. Mezi doposud nejoblíbenější z nich patří ty, které lze označit za společensky prospěšné. Airbnb si za tyto CSR Zážitky neúčtuje žádné poplatky, celých sto procent jde na účet neziskové organizace, která daný Zážitek nabízí.

30.08. 2017

Do 20. září 2017 je možné žádat Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové o nadační příspěvek v programu Senior. Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

29.08. 2017

Denisu, Pavlu, Honzu a Pavla spojuje hned několik věcí. Všichni se narodili s postižením, mají ztížený vstup na trh práce, a přesto jsou zaměstnaní, denně do práce chodí, jsou v ní spokojení a neměnili by. A všichni prostřednictvím krátkého spotu upozorňují na to, že jsou pro své zaměstnavatele přínosem.

28.08. 2017

Mateřské centrum Balónek pořádá ve dnech 28. srpna až 1. září 2017 Letní výtvarné dílny, určené maminkám a starším dětem. Pro menší děti jsou připraveny alternativní výtvarné techniky nebo herna.

28.08. 2017

Cílem programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby. Uzávěrka pro podání žádosti o nadační příspěvek je 20. září 2017. 

25.08. 2017

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. pořádá od září kurzy práce na počítači zaměřené na ovládání počítače a nejčastěji užívané počítačové programy. Kurzy jsou určené pro osoby se zdravotním postižením v seniorském věku s trvalým bydlištěm v Praze a jsou zcela zdarma. 

Stránky