Aktuálně

05.11. 2017

Rada hl. m. Prahy schválila výzvu č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvu č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Žádosti je možné podávat od  27.11.2017 do 28.6.2018.

02.11. 2017

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze získala nejmodernější ultrazvukový přístroj umožňující cílený odběr vzorků z podezřelých ložisek v prostatě na základě zobrazení magnetickou rezonancí. Pro pacienty představuje šetrnější způsob vyšetření, zkvalitnění diagnostiky, možná i konec zbytečných biopsií prostaty.

01.11. 2017

Během letošního veřejného fóra, které se konalo 26. 9. v budově Prior, účastníci jednotlivých tematických stolů formulovali 15 nejnaléhavějších problémů naší městské části. Na veřejném fóru vzniklo pořadí priorit, ale definitivní výsledky výběru 10 nejdůležitějších priorit pro rok 2018 stále můžete ovlivnit, a to účastí v ověřovací anketě, která probíhá během měsíce listopadu. Vybrané problémy budou předloženy k vypořádání radě MČ a plnění těchto priorit bude věnována prvořadá pozornost.

01.11. 2017

Domov na půl cesty Maják pořádá 7. listopadu u příležitosti 10. výročí svého otevření den otevřených dveří. V jeho průběhu bude možné prohlédnout si budovu Majáku, seznámit se s pracovníky, kteří zodpoví otázky o historii a současnosti Domova na půl cesty Maják.

30.10. 2017

Již od roku 2003 uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením Cenu Mosty za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2017 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích. Návrhy na ocenění je možné podávat do konce tohoto roku.

28.10. 2017

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují.

28.10. 2017

Cena Via Bona již více než 20 let vyzdvihuje inspirativní příběhy dárcovství a dobročinnosti. Ústředním motivem Ceny Via Bona 2018 jsou inovace – neobvyklé formy podpory, zapojení moderních technologií do dobročinných aktivit, či prostě jen nové a dosud neznámé počiny. Sběr nominací bude probíhat do 5. prosince 2017.

27.10. 2017

Přinášíme listopadový program klubů dříve narozených Otava, Mariánská, DPS, Podskalák, Modřanská a Jovkova. 

26.10. 2017

Spolek Azara sociální připravil projekt s názvem Komunita žije, který bude zahrnovat různé akce zaměřené na setkávání komunity typu zájmové kroužky pro děti, mezigenerační setkávání a další. První z nich představují dva kroužky pro děti, v nichž jim bude nabízet divadlo a dramatickou výchovu a anglickou nauku a konverzace. 

25.10. 2017

Letošní druhý Onkopochod zakončí symbolicky měsíc rakoviny prsu, označovaný rovněž jako Růžový měsíc. Jeho účastníci se sejdou 30. října 2017 v parku na Kavčích horách v Praze 4. Opět si natrénují správnou chůzi s holemi nordic walking, společně se rozcvičí a vyzkouší si kruhový trénink v senior parku. Na místě budou pacientkám k dispozici nutriční a fyzioterapeutičtí poradci, bude možné využít i konzultace lékaře.

Stránky