Aktuálně

10.06. 2013

Na řadě míst České republiky byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Kvůli živelní katastrofě se někteří lidé mohou dostat do nesnází. Stát je připraven jim pomoci – prací na místě při odstraňování následků, penězi nebo poradenstvím. Výplata dávek není nijak ohrožena, MPSV situaci průběžně sleduje.

10.06. 2013

Přihlášky projektů skupin mladých lidí do 26 let nebo nestátních neziskových organizací, které jsou vedeny mladými lidmi do 30 let, přijímá Nadace Vodafone do 28. června.

09.06. 2013

Pobytové zařízení  zaměřené na poskytování odhlečovacích služeb rodinám pečujícím o dítě s autismem zřídila APLA Praha. Nachází se v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

08.06. 2013

Společnost Mironet bezplatně obětem povodní vysuší, vyčistí a zprovozní zaplavenou techniku. Nabídka pomoci se vztahuje k LCD televizím, počítačům, notebookům, monitorům, audiotechnice a telefonům.

07.06. 2013

Uzávěrka podání žádostí v programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením je 21. června včetně.

03.06. 2013

Městská část Praha 12 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytnutí dotace v sociální oblasti pro rok 2013 v rámci programu J 5 - Podpora městských částí v sociální oblasti.

02.06. 2013

Pro zájemce od 15 do 100 let s postižením i bez je určena letní tvůrčí dílna, která se uskuteční v Praze od 22. do 26. července.

01.06. 2013

Společnosti mohou nominovat do soutěže dva své zaměstnance, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, až do 15. září 2013.

01.06. 2013

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) se zapojenými partnery právě spustil na portálu Jobs.cz sekci volných pozic v rámci projektu Start bez překážek.

30.05. 2013

Pražská cestovní agentura Bezbatour je jedinou službou svého druhu v České republice, která se specializuje primárně na cestování bez bariér; tuto sociální firmu založili a od počátku vedou lidé s tělesným postižením, tudíž všechny potřeby a požadavky hodnotí ti, pro které jsou určeny, ale nejen pro ně.

Stránky