Aktuálně

13.09. 2017

Cílem nedávno vytvořených webových stránek chraneneDilnyOZP.cz je vytvořit prostor pro bezplatnou propagaci služeb a produktů chráněných dílen či samostatně podnikajících osob se zdravotním postižením. Na základě individuálně vytvořených profilů mohou tyto kvalitní služby a produkty nalézt všichni, kteří rádi nakupují na internetu a při tom by ocenili práci osob se zdravotním postižením.

13.09. 2017

Hlavní město Praha vyhlašuje pro rok 2018 grantové řízení v oblasti sociálních služeb. Je určeno pro právnické,  popřípadě fyzické osoby, které poskytují registrované sociální služby. Žádosti o grant je možné podávat od 16. října 2017 do 3. listopadu 2017.

10.09. 2017

Startuje jubilejní pátý ročník osvětového a fundraisingového projektu Srdcerváči. Ve čtvrtek 7. září 2017 se proto od 10 hodin v Café Martin konala tisková konference, určena nejen zvídavým novinářům a reportérům.

10.09. 2017

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Co nového přináší v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, přibližuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása. 

07.09. 2017

Od 31. srpna do 21. září 2017 mohou klienti České spořitelny podávat žádosti o grant v rámci 5. ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny. Získat tak mohou až 70 tisíc Kč pro neziskovou organizaci, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání.

06.09. 2017

Na podzim roku 2016 započala spolupráce mezi studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague a projektem Srdcerváči. Výsledkem jsou dvě unikátní databáze, které propojují nadané studenty se zdravotním postižením a firmy s vážným zájmem o zaměstnávání lidí s handicapem.

06.09. 2017

Pro všechny seniory, kteří nechtějí jen sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, zasportovat si úměrně věku a zdravotnímu stavu, jezdit na výlety a mají zájem o kulturní život, přinášíme aktuální nabídku aktivit v Praze 12 na září.

06.09. 2017

Knihu Hala Urbana vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

04.09. 2017

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s., pořádá další Seznamovací setkání v Praze. Setkání proběhne v úterý 12.9. 2017 v 16 hodin v Café Martin v Lupáčově na Žižkově.

03.09. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační program "Rodina" pro rok 2018. Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení a řešení krizových situací v rodině, včetně domácího násilí, týrání a zneužívání dětí.

Stránky