Začala nominace na Cenu Mosty 2017

Již od roku 2003 uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením Cenu Mosty za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Za rok 2017 bude cena udělena ve čtyřech kategoriích. Návrhy na ocenění je možné podávat do konce tohoto roku.

Návrhy mohou podávat instituce státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby. Cena bude udělena v těchto kategoriích:

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena

Posuzování návrhů probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět návrhů v každé kategorii.

Hodnotící výbor, který tvoří zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole rozhoduje o vítězích jednotlivých kategorií. 

Předání cen NRZP ČR Mosty se uskuteční 22. března 2018 se v Top Hotelu Praha. 

Více informací včetně odkazu na nominační formulář je na stránkách NRZP ČR.

 

Datum: 
30.10. 2017