Vzniká nová služba pro osoby s postižením sluchu, zajišťovat ji budou nevidomí

Dne 1. dubna 2017 byl zahájen projekt sociální firmy TextCom s.r.o. s názvem „Uplatnění specifických pracovních předpokladů nevidomých osob na trhu práce“. Cílem tohoto projektu je vybudovat konkurenceschopný a udržitelný sociální podnik poskytující v ČR dosud citelně chybějící službu telefonické komunikace s online simultánním přepisem mluvené řeči pro osoby s postižením sluchu. Nový sociální podnik nabídne zaměstnání osobám se zdravotním postižením, zejména nevidomým.

V ČR žije podle kvalifikovaných odhadů České unie neslyšících 300 000 až 500 000 osob s postižením sluchu, z nich 10 000 až 12 000 preferuje při komunikaci český znakový jazyk.

Uživateli nové telekomunikační služby budou převážně lidé nedoslýchaví a ohluchlí, plně ovládající češtinu. Přestože tito lidé rozumějí a mluví česky srovnatelně s dobře slyšícími, jsou z klasické telefonické komunikace vyloučeni. Mohou posílat textové zprávy, nebo využít speciálních služeb pro neslyšící založených na předávání telefonických sdělení mezi neslyšícím a slyšícím komunikačním partnerem prostřednictvím třetí osoby.

Tyto služby však postrádají přirozenou plynulost či hlasovou interakci mezi volajícími a jejich poskytování je časově vysoce náročné. Telefonní hovor s online simultánním přepisem je autentický: probíhá v reálném čase, neslyšící sám mluví, přijímá sdělení druhého účastníka hovoru, může bezprostředně reagovat a nedochází k nedorozuměním.

Služba bude poskytována jednotlivcům s postižením sluchu a institucím v rámci jejich infolinek jako spolehlivý nástroj vzájemné komunikace operátorů se sluchově handicapovanými klienty.

Na pozicích přepisovatelů budou pracovat nevidomí rychlopísaři dosahující rychlosti psaní na klávesnici až 500 úhozů za minutu. Technické řešení vlastního výkonu přepisovatelské práce je vyvíjeno vzhledem ke specifickým potřebám nevidomých pracovníků.

Součástí projektového týmu řešitele jsou také zástupci partnerských organizací, jimiž jsou Transkript online, s.r.o., Česká unie neslyšících, z.ú., a Tyflodrom, z.s. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Praha pól růstu a státního rozpočtu ČR, jeho realizace probíhá od 1.4.2017 do 31.12.2018.

Markéta Outratová

Datum: 
03.05. 2017