Vyšla Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Publikace, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí, přináší aktuální informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému.

Příručka se zabývá nejprve průkazem osoby se zdravotním postižením, dále posuzováním zdravotního stavu, uplatněním osob se zdravotním postižením na trhu práce, sociálními službami. Další kapitoly popisují dávky pro osoby se zdravotním postižením, nemocenské pojištění a důchody, státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi. V závěru publikace informuje o pomoci osobám se zdravotním pojištěním z EU a v jiných státech, přináší důležité praktické rady a tipy, legislativu a kontakty.

Datum: 
11.12. 2013