Aktuálně

25.04. 2017

Každá země by měla vytvářet co nejlepší podmínky pro provádění klinických hodnocení nových léčiv. Užitek z nich mají pacienti, stát, výrobci i lékaři. Nejvíce studií se v ČR provádí v oblasti onkologie. Celosvětově však zadavatele klinických studií čím dál více lákají například země východní Asie.

25.04. 2017

Více než 2 000 světových odborníků na problematiku aterosklerózy a oběhových nemocí se sjelo do Prahy na prestižní 85. Kongres European Atherosclerosis Society (EAS), který se koná ve dnech 23. – 26. 4. 2017 v Kongresovém centru v Praze. V souběžně probíhajícím Týdnu aterosklerózy má veřejnost možnost prakticky si vyzkoušet, jak předcházet zdravotním obtížím. 

25.04. 2017

Sedm vzdělávacích kurzů a pět workshopů, které jsou pro seniory z celé Prahy zdarma, obsahuje projekt  Akademie řemesel Praha - SŠt s názvem "Zelená pro vzdělávání seniorů". Projekt patří do programu na podporu vzdělávání seniorů (od 60 let) na území hlavního města Prahy v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

24.04. 2017

Personální krize v sociálních službách, tedy v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením, pečovatelských službách, denních stacionářích a dalších zařízeních, je již alarmující. Nedostatek zaměstnanců již způsobuje kolaps sociálních služeb, snižování kapacit zařízení, snižování kvality péče a přetěžování stávajících pracovníků. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) upozorňují na tento problém vládu ČR již mnoho měsíců.

23.04. 2017

O stipendium programu RMUSP Romského vzdělávacího fondu pro romské vysokoškoláky pro školní rok 2017/18 mohou žádat všichni romští vysokoškoláci, včetně studentů dálkového studia, ale i těch, kteří se teprve hlásí do 1 ročníku (tedy i žáci 4. ročníků SŠ!). Stipendium není omezeno věkem žadatele. Uzávěrka žádostí je 11.5.2017.

23.04. 2017

Přinášíme květnový program klubů dříve narozených Jovkova, Otava, Mariánská, DPS a Podskalák. 

21.04. 2017

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2017. Účelem přihlášeného projektu musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

20.04. 2017

Nadace Via vybrala dvacet nejinspirativnějších příběhů české filantropie posledních dvaceti let. Právě spustila webové stránky, kde může veřejnost hlasovat a vybírat ty nejsilnější z nich. Hlasování veřejnosti na stránkách www.cenaviabona.cz je hlavní součástí letošní filantropické Ceny Via Bona, kterou Nadace Via organizuje už dvacátým rokem.

18.04. 2017

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Žádosti o podporu je možné podat do 30. dubna 2017.

18.04. 2017

Česká asociace paraplegiků - CZEPA vyhlašuje soutěž pro uživatele mobilní aplikace a webového rozhraní VozejkMap. V období od 10.dubna 2017 do 30. září 2017 každý měsíc odmění menší pozorností tři uživatele, kteří vloží do VozejkMap nejvíce nových bezbariérových míst, a připíše jim body do celkového pořadí. Na základě tohoto pořadí vyhlásí 2.10. 2017 devět nejúspěšnějších, kteří získají hodnotné ceny.

Stránky