Aktuálně

19.08. 2017

Senát schválil 17. srpna 2017 novelu zákona, kterým se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na svém webu přibližuje zásadní změny, které novela přináší. 

19.08. 2017

Knihu Radky Gottwaldové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

19.08. 2017

Rok se s rokem sešel a v České alzheimerovské společnosti (ČALS) jsme opět ve víru příprav na Pražské gerontologické dny. Ty letošní se konají od 13. do 14. září 2017 v Národní technické knihovně, kde se bude konat první, přednáškový den, a na Fakultě stavební ČVUT, kde druhý den proběhnou tradiční workshopy.

19.08. 2017

Blíží se zářijová vlna kulturních akcí připravená bezbariérově pro neslyšící diváky, a my ji nemůžeme nechat jen tak bez povšimnutí. Upozorňujeme především na představení Čtyři dohody, které bude prezentováno nejen s tlumočením do českého znakového jazyka díky Centru pro dětský sluch Tamtam, ale i se simultánním přepisem mluveného slova, a to díky České unii neslyšících.

18.08. 2017

V úterý 22. srpna se v pražském Impact Hubu koná informační setkání zájemců o akcelerační program Impact First. Cílem akceleračního programu je pomoci všem sociálním podnikatelům a neziskovým organizacím vybudovat udržitelné podnikání bez závislosti na grantech a dotacích.

16.08. 2017

Od 19. do 22. 9. 2017 se uskuteční další ročník veletrhu REHAPROTEX, který navazuje na silný ročník veletrhu REHACARE, který je pořádán v letech sudých. REHAPROTEX tak umožní všem zúčastněným prezentovat novinky již „zalistované“ zdravotními pojišťovnami. Zvýrazněnými tématy v roce 2017 budou projekty Sociální péče a Senior. Tradiční části Pro Váš úsměv, Chráněné dílny, Podiatrie a další nebudou samozřejmě chybět.

15.08. 2017

Ti, kdo pečují o dítě se zdravotním postižením nebo závažnou diagnózou, se ocitají – často zcela nečekaně - ve velmi obtížné situaci. Trápí je obavy o zdraví a budoucnost dítěte, jsou přetíženi, scházejí jim potřebné informace a obvykle i finanční prostředky k zajištění potřebné péče nebo pomůcek. Nezisková organizace EDA poskytuje odbornou pomoc rodinám, které pečují o dětí se zrakovým, případně kombinovaným postižením.

13.08. 2017

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení v programu Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2018. Uzávěrka pro podání žádostí o dotaci je 18. září 2017.

13.08. 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) letos na konci června evidovala bezmála 88 tisíc důchodců, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodu. Jejich počet se opět zvýšil, meziročně o cca 4 %. Nárůst srážek z důvodu nařízené exekuce nebo insolvence z dávek nemocenského pojištění je ještě strmější. Za prvních šest měsíců jich ČSSZ provedla 97 tisíc, což je o 12,5 % více než za loňské pololetí.

13.08. 2017

V době prázdnin a letních dovolených přijde zvlášť vhod Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem, který je zdarma k dispozici v elektronické i tištěné podobě. 

Stránky