Vyhlášen grantový program pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér

Hlavní město Praha vyhlásilo grantový program pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy na rok 2017. Vyčleněno je pro tento účel 10 milionů korun, žádosti je možné podávat do 5. května 2017.

TEMATICKÉ OBLASTI GRANTOVÉ PODPORY

I. Odstranění bariér u vstupů do veřejně přístupných prostor

 • opatření na trvalé odstranění bariér u vstupů/vchodů do veřejně přístupných prostor, např. lékáren, provozoven dalších služeb, školských zařízení, objektů využívaných pro volnočasové aktivity, knihoven, divadel a podobně;
 • maximální výše finanční podpory: 500 000 Kč
 • finanční spoluúčast žadatele:
  a) městská část hl. m. Prahy 70%
  b) ostatní žadatelé 50%

II. Pořízení prostředků usnadňujících překonání bariéry u vstupu do veřejně přístupného objektu, která nejde odstranit

 • podpora instalace elektronické signalizace pro žádost o asistenci, akustické signalizace, optické signalizace, pořízení mobilní rampy a podobně;
 • maximální výše finanční podpory: 50 000 Kč
 • finanční spoluúčast žadatele:
  a) městská část hl. m. Prahy 70%
  b) ostatní žadatelé 0%

III. Bezbariérová úprava stávajících sociálních zařízení ve veřejně přístupných prostorech

 • podpora úpravy stávajících bariérových sociálních zařízení (toalet) na bezbariérové;
 • maximální výše finanční podpory: 100 000 Kč
 • finanční spoluúčast žadatele:
  a) městská část hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy 50%
  b) ostatní žadatelé 0%

IV. Zpřístupňování veřejně užívaných prostor pomocí technických zařízení, případně úpravy těchto stávajících zařízení

 • pořízení a instalace trvalých technických zařízení ke zpřístupnění veřejných prostor nebo úpravy již existujících trvalých zařízení do bezbariérové podoby (např. pevné rampy, šikmé a vertikální plošiny, výtahy, bezbariérové řešení dveří a podobně);
 • maximální výše finanční podpory: 900 000 Kč
 • finanční spoluúčast žadatele:
  a) městská část hl. m. Prahy 70%
  b) ostatní žadatelé 50%

Více informací na portálu hlavního města Prahy. 

 

Datum: 
05.04. 2017