Výběrové řízení sbírky Pomozte dětem

Pomozte dětem, projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky 20. ročníku sbírky. Uzávěrka příjmu žádostí je 29. září 2017.

OBLAST PODPORY: ohrožené a znevýhodněné děti do 18-ti let
Datum vyhlášení: 1 .9. 2017
Působnost: Česká republika
Oprávnění žadatelé: nestátní neziskové organizace

Čerpání nadačního příspěvku: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019
Podpora pro organizaci na roční projekt: max 350 000 Kč
Uzávěrka příjmu žádostí: 29. 9. 2017 do 16 hod, elektronicky na hodnocenipd@nros.cz v tištěné podobě do sídla NROS.

Semináře pro žadatele: 13. 9. 2017 od 9:30 a 13:30 hod v Praze v sídle NROS, Na Václavce 9, Praha 5, 150 00
Registrace na seminář  od 1. 9. 2017 do 10. 9. 2017 na www.pomoztedetem.cz  (účast max. jedna  osoba za organizaci)

PODKLADY, KONTAKTY a další informace
Podklady na www.pomoztedetem.cz v sekci „Žádost o pomoc“ „NNO – Roční projekty“
Email: pomoztedetem@nros.cz
Hodiny pro telefonické konzultace: od 1. 9. do 29. 9. každé úterý a středa  10 - 14 hod.
Hana Plšková - obsahová část projektu - 227 217 231
Marie Uhlířová - finanční část projektu - 227 217 222

 

Datum: 
03.09. 2017