Výběrové řízení Nadace prof. Vejdovského

Nadace prof. Vejdovského vypisuje výběrové řízení na granty v roce 2017. Účelem přihlášeného projektu musí být vzdělávání a péče o zrakově postižené, uzávěrka přihlášek je 20. května 2017.

Soutěže se mohou zúčastnit zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, veřejné vysoké školy a fyzické osoby s těžkým zrakovým postižením.

Formulář si vyžádejte na adrese pro doručování nebo na e-mailu, rovněž je zveřejněn na webových stránkách www.inpv.cz.

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2017 (rozhoduje datum razítka podací pošty).

Kontakt:
e-mail: info@inpv.cz
mobil: 737 31 82 31

Adresa pro doručování:
Nadace prof. Vejdovského
Preislerova 4/749
103 00 Praha 10-Kolovraty

 

Datum: 
21.04. 2017