Varování seniorů před nabídkovými akcemi

Brožuru, která poskytuje informace a rady, jak se těmto agresivním praktikám bránit, i když samozřejmě nejúčinnější metodou by bylo na takovéto akce nejezdit, vydalo Sdružení českých spotřebitelů.

Sdružení českých spotřebitelů  se dlouhodobě zaměřuje na agresivní obchodní praktiky při nabídkových akcích a prodejích organizovaných mimo provozovny, kdy často dochází nevybíravým způsobem k nátlaku, který mnozí senioři neustojí a nakupují zboží, které nechtějí. Odstoupení od smlouvy je pro ně vzhledem k podmínkám smluv velmi komplikované, anebo i nemožné. I přes veškeré informování seniorů prostřednictvím kampaní a přednášek v předešlých letech se však situace příliš nelepší.

Reakcí SČS na tuto situaci je ‚třetí ročník‘ osvětové kampaně, zaměřený – s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu - na specifické téma agresivních praktik při nabídkových akcích. „Bohužel nutno konstatovat, že k těmto nekalým praktikám při nabídkových akcích bohužel stále dochází i přes změny v zákonech, které tomu mají zabránit a obchodníci se začínají uchylovat například k pořádání nabídkových akcí prostřednictvím zahraničních zájezdů, kde opět nutí klienty k nákupu předraženého zboží“, uvádí k tomu Lenka Bergmannová, projektová manažerka SČS.

Proto jsme v letošním roce opět vydali brožuru ‚Varujte se nabídkových akcí!, která poskytuje informace a rady, jak se těmto agresivním praktikám bránit při nabídkových akcích bránit, i když samozřejmě nejúčinnější metodou by bylo na takovéto akce nejezdit. 

Letákovou kampaň budeme stejně jako v předešlých letech realizovat s partnerskými seniorskými organizacemi a tyto materiály budeme šířit i do Domů seniorů.  

Publikace je kromě tištěné verze dostupná v elektronické podobě na stránkách SČS a je poskytovaná zdarma.
Publikace „Varujte se předváděcích akcí!“ je v plném textu k dispozici na internetových stránkách SČS.
„Tlumočte tuto zprávu svým seniorům doma i známým!“, žádá Sdružení českých spotřebitelů.

Datum: 
01.07. 2013
Klíčová slova: