Uveřejnění smluv v registru smluv jako nezbytnost pro způsobilost výdajů v rámci OPZ

Dnem 1. 7. 2017 nabývají účinnosti § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které obsahují „sankční“ ustanovení spojené s nezveřejněním smlouvy v registru smluv. Smlouvy, jež nenabyly účinnosti do dne 30. 6. 2017 (včetně), nabývají účinnosti až dnem zveřejnění. Ze smluv, jež nenabyly účinnosti, pak není možné plnit. „Výdaje“ z neúčinných smluv jsou nezpůsobilé k proplacení z prostředků OPZ (§ 6).

Nebude-li dotčená smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (§ 7). 

Kterých subjektů se povinnost uveřejnit smlouvy v registru týká a které smlouvy povinných subjektů jsou z povinnosti uveřejnění vyňaty, to je rozebráno na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR. 

 

Datum: 
02.07. 2017