Studenti studentům: unikátní databáze pomůže zaměstnat mladé lidi s postižením

Na podzim roku 2016 započala spolupráce mezi studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague a projektem Srdcerváči. Výsledkem jsou dvě unikátní databáze, které propojují nadané studenty se zdravotním postižením a firmy s vážným zájmem o zaměstnávání lidí s handicapem.

Na podzim minulého roku navázala 180 Degrees Consulting Prague (180DC) spolupráci s projektem Srdcerváči Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Společný projekt se zaměřil na podporu zaměstnávání vysokoškolských studentů se zdravotním handicapem v rámci celé České republiky.

Na základě průzkumu mezi českými vysokými školami, konzultací s handicapovanými studenty a rozhovorů s potenciálními zaměstnavateli, vyvinuli dobrovolníci ze 180DC dvě unikátní databáze. Jedna databáze slouží k registraci studentů se zdravotním handicapem, druhá potom umožňuje firmám poptávajícím OZP zaměstnance vkládat jejich nabídky

Projekt byl rozdělen na dva semestry, ze strany 180DC se na něm pod vedením Juraje Urbančíka podílelo celkem 9 lidí.

Pro studenty

Databáze studentů, jak zněl pracovní název první databáze, vznikla na přelomu roku 2016/17. Jejím hlavní cílem je registrovat handicapované studenty se zájmem o pracovní stáž. Studenti při registraci poskytnou své kontakty, specifikují studovaný obor, zvolí preferovaný region, zaměření pracovní stáže a popíší své zdravotní postižení. Registrovaný student může být následně kontaktován pracovníkem NFOZP s nabídkou práce, která odpovídá jeho potřebám a preferencím.

Databáze je šířena především skrze specializovaná centra vysokých škol, ale také pomocí sociálních sítí a médií. V současnosti je v databázi registrováno 28 studentů, především společenských a humanitních věd. Nejčetněji je zastoupeno postižení tělesné, zrakové a neurologické. Za 180DC tuto databázi zpracovali Josef Matyáš, Karolína Šťastná a Šárka Nováková.

Pro firmy

Databáze firem, pracovní název databáze vznikající na jaře tohoto roku, sbírá data z druhéstrany trhu práce. Velké i malé podniky se zájmem o zaměstnávání OZP mají možnost v této databázi vyplnit obecný profil a specifikovat požadavky volných pozic.

Registrující se společnost vyplní informace o oboru a regionu práce, požadavky na uchazeče, ale také popis toho, jací lidé s jakým konkrétním typem zdravotního postižení u ní naleznou uplatnění, a jak může společnost práci handicapovaným uzpůsobit.

Zaevidovaná firma může být kontaktována pracovníkem NFOZP, který pro ni našel vhodného uchazeče v Databázi studentů. V současné době je v Databázi firem registrováno 8 společností, od malých internetových podniků až po nadnárodní korporace. Za 180DC tuto databázi zpracovali Jakub Čermák, Anna Pavlovová, Barbora Kořánová, Dan Kolář a Jan Kraváček.

Databáze spolu vzájemně komunikují a umožňují tak automaticky vyhledávat vhodné kandidáty pro firmu na základě shody v regionu, oboru stáže a typu postižení. A naopak databáze dokáží nalézt i vhodné firmy pro konkrétního studenta na základě stejných parametrů. Projekt tedy přináší razantní zlepšení a zefektivnění zaměstnávání mladých a nadaných lidí se zdravotním handicapem.

180 Degrees Consulting Prague (180DC) je česká odnož mezinárodní studentské organizace poskytující pro bono konzultační služby pro nevládní a neziskový sektor. Organizaci tvoří především studenti Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově a studenti Vysoké školy ekonomické v Praze. Mezi partnery, se kterými 180DC již spolupracovala, patří mimo jiné Junák - český skaut, inkubátor xPORT, či nezisková organizace poskytující IT vzdělání ženám Czechitas.

Juraj Urbančík

 

Datum: 
06.09. 2017