Stipendia Nikoly Tesly

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo případně se zdravotním handicapem, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR. Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium je 11. září 2017.

Podmínky pro získání stipendia:

  • studijní průměr do 2.0 (příp. odpovídající hodnocení v doktorském programu)
  • věk do 30 let
  • studium technického oboru v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu na vysoké škole v ČR (prezenční nebo kombinované)
  • sociální a/nebo zdravotní handicap 
  • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové

Další informace jsou na stránkách Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 

Datum: 
22.08. 2017