Společnosti Amazon a Čegan získaly titul Tichá firma 2016, Amazon na podzim otevře dalších 20 pracovních míst pro neslyšící

Nejenže zaměstnávají neslyšící, ale poskytují jim i významnou péči nad rámec toho, co je běžné. Česká pobočka Amazonu sídlící v Dobrovízi u Prahy a výrobní holding Čegan ze Šlapanic se staly „Tichými firmami“ roku 2016. Obě totiž uspěly v soutěži o nejlepšího zaměstnavatele neslyšících pořádané obecně prospěšnou společností Tichý svět.

V České republice odstartovala řada aktivit propagujících začleňování neslyšících do společnosti, jak tomu bývá každoročně ve druhé polovině září, kdy se konají oslavy Mezinárodního dne neslyšících.

Soutěž Tichá firma oceňuje společnosti, které neslyšícím dávají nejen zaměstnání, ale i příležitost pro další rozvoj a kariérní růst či možnost dosáhnout na stejné benefity, které mají ve firmě běžní slyšící zaměstnanci.

„Mnoho firem zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením jen proto, že jsou k tomu nucené zákonem. Jsou ale i takové, které si uvědomují přínos rozmanitosti na pracovišti a snaží se neslyšícím vyjít vstříc. Například zajistí dostupnost tlumočníka po celou pracovní dobu a neslyšící si tak bez problémů dokážou vyřešit administrativu nebo promluvit se slyšícími kolegy,“ říká vedoucí sociálních služeb Tichého světa Olga Blahovcová.

Podle ní se stal za poslední rok jedním z největších zaměstnavatelů neslyšících v České republice Amazon, který je zároveň jednou z oceněných firem.

„Jsme velmi hrdí, že zaměstnáváme 30 neslyšících kolegů, letos v září navíc plánujeme rozšířit jejich řady o dalších 20 neslyšících osob. Dáváme všem stejné příležitosti a budeme i nadále pokračovat v rozvoji diverzity a prostředí bez bariér,“ říká Karel Foltýn, HR ředitel Amazonu pro střední a východní Evropu.

Tichý svět je nezisková organizace, která již 11 let pomáhá neslyšícím v České republice prostřednictvím komplexních služeb, které jim umožňují začlenit se do společnosti. Organizace působí v deseti krajích České republiky. Pořádá specializované semináře o světě neslyšících, kurzy znakového jazyka, provozuje Tichou linku, zajišťující neslyšícím zdarma online tlumočení do znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu, pomáhala založit Tichou cukrárnu a Tichou kavárnu s neslyšící obsluhou a vysílá internetové Tiché zprávy ve znakovém jazyce.

Jak pracují neslyšící ve společnosti Amazon se můžete podívat na videu https://www.youtube.com/watch?v=I6RSalHu0EM

 

Pavel Ubrankowicz

Datum: 
26.09. 2017