Sasakawa Asthma Fund udělí granty

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje v rámci programu Sasakawa Asthma Fund granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádností je 28. dubna 2017.

Program Sasakawa Asthma Fund je dlouhodobě podporován japonskou nadací The Nippon Foundation.

Program podporuje zejména: 

  • zdravotní výchovu a vzdělávání
  • primární a sekundární prevenci astmatu u dětí
  • rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu 

Žádosti o příspěvek z programu mohou podávat:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)
  • nemocnice a dětské léčebny
  • fyzické osoby

Další informace jsou na stránkách VDV. 

Datum: 
26.02. 2017