REHAPROTEX již v září 2017!

Od 19. do 22. 9. 2017 se uskuteční další ročník veletrhu REHAPROTEX, který navazuje na silný ročník veletrhu REHACARE, který je pořádán v letech sudých. REHAPROTEX tak umožní všem zúčastněným prezentovat novinky již „zalistované“ zdravotními pojišťovnami. Zvýrazněnými tématy v roce 2017 budou projekty Sociální péče a Senior. Tradiční části Pro Váš úsměv, Chráněné dílny, Podiatrie a další nebudou samozřejmě chybět.

Vyzkoušejte si produkty vystavovatelů

V rámci změny konceptu veletrhu se v letošním roce více zaměříme na praktické ukázky používání produktů vystavovatelů. Na výstavní ploše bude k dispozici centrální prostor, na kterém si návštěvníci budou moci vyzkoušet vystavený sortiment na různých druzích povrchu a v různých situacích.

Návštěvník tak získá nejenom ucelený přehled o technických možnostech prezentovaných produktů, ale bude si moci výrobky vyzkoušet v různých praktických situacích.

Významná podpora NRZP

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky je významným odborným partnerem veletrhu REHAPROTEX. Podpora se promítá v mnoha rovinách, včetně organizace odborné konference zaměřené na problematiku veřejné dopravy pro lidi se zdravotním postižením. Zároveň zorganizuje přímo na veletrhu stánek s poradenským servisem.

NRZP také jedná s Českými drahami o vypravení speciálního veletržního vlaku z Prahy až do areálu brněnského výstaviště. V současné době se připravuje trasa vlaku a jeho jízdní řád. Na tento den bude pro návštěvníky veletrhu připraven také atraktivní program tak, aby se návštěva veletrhu stala zážitkem – v jednání jsou nejenom zajímavé a naučné přednášky, ale i vystoupení populárních osobností.

 

Co přinese doprovodný program?

Nedílnou součástí veletrhu bude odborný program, zaměřený na aktuální témata tohoto oboru (ale i oboru zdravotnictví), pořádaný a garantovaný profesními a odbornými společnostmi.

V doprovodném programu nebude chybět ani XV. mezinárodní podiatrické sympozium, které bude pořádat Česká obuvnická a kožedělná asociace společně s Českou podiatrickou společností, kterého se budou účastnit také přednášející z Polska nebo z akademické sféry zástupci z Textilní univerzity v Liberci s představením nových netradičních materiálů. Jistě zajímavou součástí budou také přednášky MUDr. Marie Součkové.

Z dalších akcí můžeme zmínit také program nejenom pro seniory, který ve středu a ve čtvrtek zajistí Senior pas Brno. V programu budou jak workshopy zaměřené na zajímavá témata, sportovní ukázky, přednášky na téma aktivní život seniorů, tak i vystoupení známých osobností.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/rehaprotex.

 

Vlakem přímo na Brněnské výstaviště

Vlak odjíždí 19. září v 6:15 z Prahy hl. nádraží a v 16:00 se vrací ze stanice výstaviště Brno. Bude mít zastávky: Praha hlavní nádraží 6:15, Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. 

Jízdu je třeba objednat předem u Naděždy Bluďovské, tel.: 972 232 387; e-mail: bludovskan@gr.cd.cz.

Bližší informace k jízdnímu řádu a další podrobnosti budou zveřejňovány na webových stránkách a facebookových profilech NRZP ČR a Českých drah

web: www.nrzp.cz, www.cd.cz;

facebook: @NRZPCR, @cdrail.

 

Jana Tyrichová

 

Datum: 
16.08. 2017