Raiffeisenbank spouští služby pro klienty se sluchovým postižením

Od počátku října zavádí Raiffeisenbank on-line službu Tiché spojení, jež umožní neslyšícím, ohluchlým a nedoslýchavým zákazníkům komunikovat s pracovníky bankovních poboček v reálním čase, a to přepisem mluveného slova nebo tlumočením do znakového jazyka. Pilotní verze služby probíhá nejprve na dvou pobočkách v Praze 1 a Praze 4, později bude rozšířena do všech ostatních. 

"Je třeba si uvědomit, že pro neslyšící od narození (prelingválně neslyšící) je čeština až druhým jazykem, jako třeba pro nás angličtina. Od jejich mateřského, tedy i českého znakového jazyka, se čeština liší. Jazyky mají odlišnou gramatiku a některá slova i věty se opisují zcela jinak. Součástí jazyka je také zapojení mimiky, která dodává některým znakům význam. Proto při složitější komunikaci s neslyšícími tužka a papír nestačí," vysvětluje Danuše Kulhánková, konzultantka Tichého spojení. 

Služba Tiché spojení je zajištěna ve spolupráci s kvalifikovanými tlumočníky a přepisovateli. V loňském roce společnost Tiché spojení, s.r.o., měla 1072 registrovaných uživatelů a má za sebou 20 268 tlumočených akcí a 303 přepisů, z toho 80 tlumočení v nemocnicích. 

"Je pro nás prioritou vyjít maximálně vstříc všem našim klientů, odstraňovat bariéry a zajistit úplné zpřístupnění produktů a služeb," vysvětluje Hana Kovářová, marketingová ředitelka Raiffeisenbank, pro došlo ke spolupráci s Tichým spojením, a dodává: "Jsem ráda, že tentokrát pomůžeme klientům se sluchovou vadou. On-line tlumočení, které probíhá přímo na pobočce prostřednictvím videohovoru s pracovníkem Tichého spojení, pomůže klientovi i bankéři při vzájemné komunikaci. Tlumočník také asistuje při vyplňování dokumentů."

 

Datum: 
12.10. 2017