Proběhl Český den proti rakovině. Při její léčbě se stále zapomíná na psychoterapii, která může zásadním způsobem pomoci

Český den proti rakovině tradičně doprovází mnoho veřejných sbírek a akcí. Vybrané peníze nejčastěji putují na podporu prevence nebo na výzkum. Na psychoterapeutickou péči pro pacienty se však stále zapomíná. Při onkologické diagnóze se většině lidí zhroutí dosavadní život i žebříček hodnot. Tento fakt není možné opomíjet a soustředit se u pacienta jen a pouze na léčbu medikamenty, ale je potřeba člověka podpořit i po psychické stránce.

 

Psychoterapie neléčí rakovinu, ale umožňuje například změnu negativních postojů k nemoci. Psychoterapeut naslouchá nadějím a přáním a oslovuje ty stránky osobnosti, které nejsou nemocné a které bývají často potlačené, čímž vrací život pacienta do normálu. Pomáhá pacientovi zůstat člověkem a umožňuje mu pocítit, že má na svůj život vliv i v průběhu choroby. To vede zpravidla ke zlepšení spolupráce s lékaři a někdy dokonce k vyléčení.“ upozorňuje MUDr. Olga Kunertová z neziskové organizace PRO Gaudia.

Ta je jednou z mála organizací, která se snaží danou mezeru v léčbě zaplnit. Její zaměstnanci poskytují psychoterapii a psychosociální podporu onkologicky i jinak vážně nemocným pacientům, ale také jejich příbuzným a blízkým.

Psychická podpora pro nemocné však bohužel není v našem zdravotnictví samozřejmostí. Psychoterapeutů, kteří se zabývají péčí o nemocné rakovinou, je v České republice žalostně málo.

Jednou z příčin je i to, že pojišťovny proplácejí psychoterapii pouze klinickým psychologům a psychiatrům a onkologický pacient potřebuje dostat psychiatrickou diagnózu, aby měl nárok na psychoterapii hrazenou pojišťovnou. Dlouhodobě nemocní navíc nejsou cílovou skupinou ani pro sociální služby.

Lenka Macháčková

 

Datum: 
12.05. 2017