Podpůrné skupiny v Praze

Pečujete o své blízké? Zajímá vás, jak to dělají ostatní? Co jim funguje? Chcete to probrat to s někým, kdo je v podobné situaci nebo má zkušenosti? Diakonie ČCE pořádá cyklus podpůrných skupin a setkávání pečujících. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na setkání získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, ale bude prostor i pro „obyčejné“ popovídání, relaxaci, odpočinek...

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

Podpůrná skupina pořádaná v Praze je určena především pečujícím ze Středočeského kraje. Nejbližší se uskuteční:

  • 16. června 2017 od 10.00 do 14.00 hodin

a povede ji Michaela Lengálová, DiS.

Koná se v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské FN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Pavilon E.

PŘIHLÁŠENÍ

Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář. Přihlášku Vám potvrdíme. Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel. 604 283 571 nebo e-mailu michaela.lengalova@diakonie.cz.

Přihlášením dáte současně souhlas pořadateli s evidencí svých údajů, který se tím zavazuje, že je neposkytne třetím osobám.

Poradna Diakonie - Ústřední vojenská nemocnice. 

 

 

 

Datum: 
26.05. 2017