Podpora vybavení v zařízeních pečujících o seniory

Do 20. září 2017 je možné žádat Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové o nadační příspěvek v programu Senior. Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálně-ošetřovatelských centrech. 

Zatímco prioritou programu pro jaro 2017 byla podpora vzdělávání zaměstnanců v zařízeních pro seniory a podpora inovativních projektů, prioritou programu pro podzim 2017 je vybavení v zařízeních pečujících o seniory.

Žádosti o příspěvek z programu Senior mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • občanská sdružení (spolky)
  • evidované právnické osoby (církevní)

 

Maximální výše přiděleného příspěvku je 100 000,- Kč . Další informace jsou na stránkách VDV. 

Datum: 
30.08. 2017