Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Rada hl. m. Prahy schválila dne 19. 9. 2017 vyhlášení výzvy č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. 

Podpořen bude také vznik a rozvoj sociálních služeb, mezi které patří například azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, domy na půl cesty, kontaktní centra a krizová pomoc. Žádosti bude možné podávat od 20.9.2017 do 23.3.2018.

Sídlo žadatele může být kdekoliv na území České republiky, projekty však musí být fyzicky realizovány výhradně na území hl. m. Prahy a pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR, kap. 17.5 (viz část 10.1. této výzvy).

Text výzvy a další informace jsou na stránkách Peníze pro Prahu.cz. 

Datum: 
24.09. 2017