Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Ministerstvo kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení v programu Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů pro rok 2018. Uzávěrka pro podání žádostí o dotaci je 18. září 2017.

Podpořeny budou zejména následující aktivity: 

a) využití terapeutické funkce kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením,

b) arteterapeutické programy pro zdravotně postižené občany a seniory,

c) prezentace umělecké tvorby jako cesta k ovlivňování veřejnosti,

d) tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v divadelních souborech),

e) činnost zdravotně postižených občanů a seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních umělců a lektorů,

f) umělecká tvorba profesionálních a neprofesionálních umělců pro zdravotně postižené občany, seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální péče,

g) zájmové a vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené občany a seniory v kulturních oborech ve volném čase,

h) kulturní aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže,

i) usnadnění přístupu ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění komunikace mezi postiženými navzájem a mezi postiženými a zdravými občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních představení, titulkování filmů apod.),

j) odstraňování architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze technické vybavení neinvestičními prostředky).

 

Vyhlášení dotačního řízení je na stránkách Ministerstva kultury ČR.  

 

 

Datum: 
13.08. 2017