Peníze na modernizaci pražských škol

Rada hl. m. Prahy schválila výzvu č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a výzvu č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Žádosti je možné podávat od  27.11.2017 do 28.6.2018.

Účelem vyhlášené výzvy č. 36 je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. 

Výzva č. 37 je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v návaznosti na MAP/KAP.

Veškeré potřebné informace k oběma výzvám jsou na webu Peníze pro Prahu.cz.

 

Datum: 
05.11. 2017