NROS vyhlašuje výzvu v rámci programu Včasná pomoc dětem

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči (APRP) vyhlašuje výzvu k podávání grantových žádostí v rámci programu Včasná pomoc dětem. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby v oblasti rané péče s platnou registrací dle zákona. 

Finanční příspěvky v této výzvě budou určeny výhradně na pokrytí nákladů spojených se Šetřením kvality služby prováděným Asociací pracovníků v rané péči, eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Veškeré podrobnosti a žádost najdete na www.vcasnapomocdetem.cz.

 

Datum: 
15.11. 2017