Nominujte svou neziskovku a získejte pro ni grant

Od 31. srpna do 21. září 2017 mohou klienti České spořitelny podávat žádosti o grant v rámci 5. ročníku Grantového programu Nadace České spořitelny. Získat tak mohou až 70 tisíc Kč pro neziskovou organizaci, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání.

Granty jsou určeny na podporu projektů v oblastech, jimž se strategicky věnuje i naše nadace, tedy na:

  • aktivní život seniorů
  • péči o lidi s mentálním postižením
  • odbornou prevenci a léčbu drogové závislosti

Žádost o grant podávejte prostřednictvím portálu Grantys, nebo webu Nadace České spořitelny. Další informace naleznete v pravidlech, pro zadání grantu můžete využít manuál.

Šanci uspět má letos zhruba tucet projektů. Hodnocení projektů se uskuteční ve dvou kolech. V prvním kole bude o postupu žádostí rozhodovat odborná grantová komise, v druhém kole pak bude o vítězích hlasovat veřejnost, a to od 2. října 2017 na stránkách Nadace České spořitelny.

 

 

Datum: 
07.09. 2017