Násilí na seniorech: násilí, co není vidět

Doba, ve které žijeme, je bohužel zaměřená na výkon a na zisk. Často jsou v tomto překotném běhu obětmi lidé, kteří už nestačí tempu vyhovět. Naše kultura zrovna neoplývá úctou ke stáří a dívá se na "důchodce" spíše s pohrdáním. Senioři se tak často stávají terčem domácího násilí. Jsou osamocení, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní. Čím vyšší je věk a bezmocnost, tím větší nebezpečí hrozí. Situace je o to smutnější, že pachatelé leckdy otřesných činů bývají v 88 procentech případů z nejužšího rodinného kruhu, tedy vlastní děti, snacha či zeť, nezřídka i vnoučata.

Násilí na seniorech se stává ožehavým sociologickým tématem, neboť počet lidí nad 65 let věku ve společnosti přibývá a situace bude jistě časem jenom horší.  Mnoho poškozených se stydí za to, jak jim jejich vlastní děti ubližují, a proto mlčí a vše jen trpně snášejí. Většina případů násilí na seniorech tak zůstává skryta a veřejnosti neznámá. Utajeno je podle statistik kolem 85 procent případů. Jak se horší finanční situace obyvatelstva, tlak na lidi v důchodovém věku se zvětšuje a nezřídka jsou oběťmi ekonomického vydírání. V domovech důchodců nejsou vzácné případy, kdy se rodina pravidelně objevuje jednou měsíčně, a to pouze těsně po výplatě důchodu.

Jak se bránit?

Podle odhadů každý třetí až pátý senior je v ČR potenciální obětí nějaké formy násilí. Mohou být různé. Od neustálého kritizování, zesměšňování, hrubých nadávek či jiné formy psychického  šikanování, až po přímé fyzické výpady či sexuální obtěžování. Nejohroženější skupinou jsou lidé nemocní, odkázaní na pomoc blízkých, a lidé osamocení, bez širšího sociálního kontaktu.

Co se dá proti takovému násilí dělat? Policie ČR na svých stránkách vybízí: "Základní rada zní: Nikdy nestrpte sebemenší projevy omezování, útisku a násilí! Takovéto chování se může časem proměnit ve větší násilí, které bude později těžké zastavit."

V případech, že se některý z negativních jevů v životě seniora vyskytl, je jistě dobré poradit se s odborníky. Občanské sdružení Život 90 zřídilo nonstop bezplatnou telefonní linku na čísle 800 157 157. Na tuto linku zavolalo v roce 2012 přes 350 týraných lidí ročně, což je zhruba 1 člověk denně. Toto číslo se však s lepší informovaností seniorů o pomoci  Života 90 neustále zvyšuje.

Vhodnou prevencí je aktivně udržovat blízké sociální kontakty. Stýkat se s přáteli a sousedy, udržovat přátelství mimo domov. Vhodné je také zvát přátele k sobě domů. Doporučuje se také nechat si posílat důchod na bankovní účet a rozhodně nežít ve společné domácnosti s nikým, kdo se v minulosti choval násilně nebo má problém s alkoholem či drogami. V případě ohrožení neprodleně volejte Polici ČR na tísňovou linku 158.

Michael Vidura

Odkazy

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-nasili-pachane-na-seniorech.aspx

http://www.stopnasili.cz/verejnost/nasili-na-seniorech.html

http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/14-senior-telefon--telefonicka-krizova-pomoc/142-domaci-nasili

 

Datum: 
24.05. 2013
Klíčová slova: