Národní kronika se představí v Městské knihovně v Praze

Nadace Charty 77/Senzační senioři představí svůj projekt Národní kronika v Městské knihovně v Praze. Besedy budou probíhat v únoru v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí, na pobočkách na Opatově a v Korunní ulici. Při besedách se čtenáři nejen seniorského věku seznámí, jak vzniká největší elektronický archiv vzpomínek pamětníků a jak právě oni mohou přispět svými vzpomínkami.

Národní kronika je společným projektem Nadace Charty 77/Senzační senioři a Národního muzea. Má smělou ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého vzniku.

Dále chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků. Vzniká tak významný doplněk "velkých" dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době nedávno minulé.

Besedy v Městské knihovně budou návodem, jak je jednoduché do archivu vzpomínek Národní kronika přispívat. Besedy proběhnou:

6. února 2016 v Ústřední knihovně v Praze 1 na Mariánském nám. od 15.30 hodin.

14. února 2016 v pobočce Městské knihovny na Opatově, Opatovská 1754/14, Praha 11 od 17 hodin.

22. února 2016 v pobočce Městské knihovny v Korunní 68, Praha 10 od 17 hodin.

Každý z nás může do Národní kroniky velmi jednoduše vložit svoje vzpomínky či příspěvek. V životě člověka jsou události, které stojí zato zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku atd. Může jít i o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby.

„Obracím se na vás, abyste pomohli obnovovat paměť národa. Návaznost informací, ale vlastně i sympatií mezi generacemi je narušena. Proto bych se moc přimlouval, aby Národní kronika, tyto dnes vznikající obrazy naší doby, byla velice bohatá.“ Zdeněk Mahler, patron Národní kroniky, spisovatel, dramatik a scénárista.

Je tedy jenom na nás s jakou událostí či událostmi, které pro nás mají význam, do Národní kroniky přispějeme. I náš příběh je součástí historie, poselstvím a svědectvím o současnosti pro budoucí generace.

Přijďte v únoru do Městské knihovny v Praze.

Kateřina Sodomková

 

Datum: 
27.01. 2017