Nadace Jistota podpoří projekty na posílení kvality života seniorů

Nadace Jistota spolupracuje s dceřinými a sesterskými společnostmi Komerční banky při podpoře projektů zaměřených na posílení kvality života seniorů. Jarní kolo Fondu Skupiny KB se zaměří zejména na komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Uzávěrka pro podání žádosti je 22. května 2017.

Pakliže se nezisková organizace zaměřuje na programy péče o seniory a jejich zapojení do aktivního života, může si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům:

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání
     

Příklady dobré praxe

A Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, mezigenerační kontakt, podpora rodiny a mezigeneračního učení

B Osobní asistence, pečovatelská služba a další terénní, sociální a odlehčovací služby, které umožnují seniorům zůstat v domácím prostředí

 

Délka trvání projektu

Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

 

Další informace na stránkách  Nadace Jistota. 

Datum: 
07.05. 2017