Maltézská pomoc slaví 15 let od svého vzniku. Jen za posledních pět let se počet jejích klientů zpětinásobil

V současnosti je Maltézská pomoc druhou největší organizací poskytující terénní osobní asistenci pro seniory v České republice. Společnost svými službami zaplnila velkou mezeru na trhu sociálních služeb. Jejich potřeba se v důsledku stárnoucí populace každým rokem rapidně zvyšuje. Za pět let se počet klientů Maltézské pomoci téměř zpětinásobil. Stejným tempem roste i počet pracovníků.

Společnost působí zejména na poli terénní osobní asistence seniorům, kde se jí během posledních let nebývale daří. Klientů výrazně přibylo a s nimi roste i počet zaměstnanců – asistentek má společnost aktuálně 130, další plánuje nabírat. Ročně u klientů odpracují dohromady přes 80 tisíc hodin.

„Po této službě je veliká poptávka. Česká společnost následuje zahraniční trendy a zájem o péči v domácím prostředí je čím dál větší. Lidé se více zajímají o své možnosti a nechtějí odcházet do pečovatelských zařízení, pokud to není nezbytně nutné,“ popisuje vývoj ředitel organizace Jiří Juda, který je v čele Maltézské pomoci od roku 2009.

Právě od této doby ušla organizace největší kus cesty.

„V roce 2009 měla Maltézská pomoc 9 zaměstnanců, dnes jich máme přes 200, tím pádem dokážeme pomoci daleko většímu počtu potřebných. Výrazně jsme rozšířili také počet našich regionálních center, nyní jich máme 13. Postupně vzniká určitá síť, která pomáhá dostávat terénní péči i do odlehlejších regionů,“ dodává ředitel Juda.

Krom Prahy má Maltézská pomoc centrum například v Brně, Olomouci, Mělníku či Žatci. Pro organizaci dnes ve volných chvílích pracuje na 440 dobrovolníků z celé republiky, většina na projektu Adopce seniorů. 

Markéta Foitová

Datum: 
06.07. 2017