Letošní ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí přináší i novou soutěžní kategorii

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Radou seniorů ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásila již 8. ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí určené pro děti od předškolního věku do 15 let, jejímž tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří.

Cílem tohoto projektu je snaha o propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Akce se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„Šťastné stáří očima dětí se již stalo tradiční celorepublikovou výtvarnou soutěží. Více než 1000 výtvarných prací, které každoročně do soutěže přicházejí, znázorňuje v různých podobách život babiček a dědečků tak, jak jej vidí ti nejmladší. Tato soutěž proměňuje mezigenerační dialog z pouhé fráze na něco reálného a krásného zároveň,“ komentuje vyhlášení soutěže prezident APSS ČR Jiří Horecký.

„Novinkou letošního ročníku je kategorie Tvoříme společně. Tato kategorie je určena pro společná díla dětí a seniorů, ať už vlastních babiček a dědečků či seniorů žijících v domovech pro seniory. Naším cílem bylo ještě více propojit tyto generace a podpořit je v tom, aby spolu strávily více času, aby si spolu povídaly a přitom společně také něco vytvářely,“ doplňuje manažerka projektu Magda Dohnalová.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a nově již zmíněná kategorie Tvoříme společně.

Obrázky mohou zasílat jak jednotlivci, tak školy. Výsledkem hodnocení bude vyhlášení 5 nejlepších prací v každé kategorii vybraných odbornou porotou, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci (i letos porotě předsedá akademický malíř Kristian Kodet) a 1 vítězné práce vzešlé z veřejného hlasování na webových stránkách.

Výtvarná díla lze zasílat do 30. června 2017, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. října 2017. Bližší informace o soutěži a pravidla najdete na www.stastne-stari.cz, institut@apsscr.cz.

Generálním partnerem soutěže je HARTMAN-RICO, a. s.

Projekt je součástí Týdne sociálních služeb České republiky (2.–8. 10. 2017).

Veronika Hotová

Datum: 
05.04. 2017