Jste v důchodu a nemáte co dělat? Staňte se dobrovolníkem!

Aktivní senior v důchodu si nemusí dopřávat jen zasloužený odpočinek, či se věnovat hlídání svých vnoučat. Mnoho neziskových organizací nabízí pro seniory řadu dobrovolnických pozic, kde mohou využít svou energii, zkušenosti a znalosti pro dobrou věc. Odměnou je jim pouhá radost z dobře vykonané práce.

Dobrovolnictví k nám vrthlo po revoluci a za 23 let se pomalu stává důležitou součástí občanské společnosti, ačkoliv co se týče množství dobrovolníků a jejich společenské prestiže, tak za západní Evropou stále pokulháváme. Dobrovolníků je nejvíce třeba v sociální oblasti, ale využívají se například i v politických kampaních, při sportovních či kulturních událostech a obrovský kus práce také vykonávají při odklízení živelných pohrom, jako byly nedávné povodně.

Mezi hlavní překážku většího rozvoje dobrovolnictví mezi seniory v Česku patří zakořeněný mýtus, že taková činnost se hodí hlavně pro studenty a mladé lidi. Pro mnoho lidí v naší společnosti platí představa, že člověk, co dělá něco zadarmo, je jen blázen, co se nechává zneužívat. Mnoho dobrých příkladů z praxe tento mýtus boří a pro některé doborvolnické pozice jsou dokonce senioři požadováni. Ukázalo, že jsou daleko spolehlivější, pečlivější a vytvalejší, než jejich o generace mladší spolupracovníci.

Proti těmto mýtům se snaží také bojovat projekt Dobrá duše, který odstartoval před rokem a které podporuje například Ministerstvo práce a sociálních věcí. Každoročně ocení finančním darem ty seniory, kteří se nejintenzivněji podílejí na pomoci svým vrstevníkům. Přihlásit se do této soutěže může každý dobrovolník, který dosáhl 60 let a dlouhodobě pomáhá v sociální oblasti. 

V čem tedy můžete jako aktivní senior pomoci? Nejprve je důležité se zamyslet, co by vás bavilo, kolik jste ochotni věnovat svého času a zda chcete pomáhat při jednorázových akcích nebo se zavázat k dlouhodobější spolupráci. Nejvíce žádána je pomoc v domovech pro seniory, kde se může jednat o pouhé povídání, procházky nebo pomoc při organizaci společenských akcí. Tyto služby, ač vypadají banálně, mohou velice zlepšit kvalitu života lidí v těchto zařízeních. Další oblastí  je práce s mládeží. Může jít o doučování dětí emigrantů, vyzvedávání ze školy, chození na výlety a jiné volnočasové aktivity. Můžete také uplatnit své léty nabyté odborné znalosti, potřeba jsou například tlumočníci, IT pracovníci, dobří řemeslníci nebo také to, že uspořádáte přednášku z vašeho oboru, která by mohla zajímat i seniory (například krásy staré Prahy).

Spolupráce na tomto poli funguje i na mezinárodní úrovni. V Evropské unii existuje projekt SEVEN (Evropská výměnná síť dobrovolníků seniorů). Jde o síť 29 organizací, které podporují mezinárodní výměnu dobrovolníků. Do projektu jsou zapojeny neziskové organizace, místní zastupitelstva i univerzity.

Dobrovolníky seniory začala v Česku využívat také policie. S nápadem přišli jihomoravští policisté a od roku 2009 se projekt Senioři sobě – pomáhat a chránit jako dobrovolník realizuje ve všech krajích. Reaguje na fakt, že přibývá starších lidí, kteří se stali obětí majetkové trestné činnosti. Proškolený vrstevník má větší preventivní účinnost, než sebelepší policista.

Ať už si vyberete jakoukoliv činnost, rozhodně neodejte s prázdnou. Kromě dobrého pocitu z nezištné pomoci jiným dostanete také možnost aktivního trávení volného času, množství úžasných zkušeností a kontakty s novými lidmi.

Některé internetové adresy, kde je možné se přihlásit.

Arcidiecézní charita Praha
http://praha.charita.cz/onas/kontakty/kontakty-pro-dobrovolniky/
http://praha.charita.cz/pomahejte/dobrovolnictvi/seniori/

Nabídka pozic pro Prahu na Dobrovolnik.cz

Projekt Dobrá duše

Dobré příklady z praxe
 

Michael Vidura

 

Datum: 
26.07. 2013
Klíčová slova: