Jak připravit co nejúspěšněji dobročinnou kampaň?

Devět neziskových organizací právě dokončilo testování a přípravu kampaní, kterými hodlají zajímavěji a lákavěji před Vánocemi oslovit své dárce. Bude tak  jednodušší podpořit dobré věci okolo nás. Jak na to šli?

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu vysvětluje: „Testování kampaní v neziskovkách dlouhodobě chybělo. Organizace většinou připravily kampaň od stolu, spustily ji naostro a pak se divily. Program FRIN se snaží testování a měření tematizovat jako standardní postup: udělat si prototyp, zvážit varianty, vyzkoušet kampaň na malém vzorku, bavit se s lidmi, jestli by přispěli a proč.”

“Ve FRINu jsem získala podporu v tom, že moje myšlenka jít cestou individuálního online fundraisingu na romské téma má smysl. Díky testovací zářijové kampani se nám již podařilo podpořit o 11 studentů více, zatím tedy podporujeme 86 studentů,” potvrzuje Monika Mihaličková, z neziskovky Romea, která získala hlavní ocenění se svou kampaní Romská stipendia pro studenty středních škol.

Monika doplňuje: “Účast v programu mi přinesla rozšíření obzorů a vzdělání. Kolegům děkuji za inspiraci, za podporu a přeji jim mnoho úspěchů v jejich kampaních.”

Jan Kroupa dále popisuje současný stav a vysvětluje, co se program FRIN snaží řešit: “Žádná dobře fungující neziskovka si nevystačí s granty a s dotacemi. Jsou příliš nestabilní – chvíli jsou, pak nejsou, někdy to vyjde, jindy ne. Jenže lidé s postižením nebo pacienti v hospicích potřebují služby každý den. A zaměstnanci potřebují výplatu na konci každého měsíce. Proto se ucházejí o podporu a přízeň dárců a dobrovolníků – jednotlivců a firem. Některé organizace už ve fundraisingu nasbíraly spoustu zkušeností, většina ale spíše začíná.”

“Neziskovky bývají profesionálové v tom, co dělají pro své klienty, ale často mají slabiny ve fundraisingu ze soukromých zdrojů. Naší úlohou je pomáhat jim překonat krok do neznáma, připravit je na dobré vedení kampaně a poskytnout jim podporu v její realizaci,” vysvětluje Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny a doplňuje: “Vycházeli jsme při tvorbě tohoto programu ze zkušeností z akcelerátorů, kde se kombinuje mentoring, sdílení dobré praxe mezi účastníky, školení a hlavně testování.”

Program FRIN kombinuje vzdělávací prvky, výměnu zkušeností a podporu úspěšných praktiků v roli mentorů. Neziskovým organizacím nabízí cestu k částečné finanční nezávislosti na dotacích a grantech a nabízí možnost otestovat kampaně, díky kterým chtějí získat finance od dárců, což bylo v Česku do teď zcela ojedinělé.

Program FRIN realizuje České centrum fundraisingu s podporou Nadace České spořitelny a Nadace Erste, je součástí programu sociálního bankovnictví České spořitelny. Vyvrcholením tohoto ročníku byla veřejná prezentace výstupů, ke kterým devítka účastníků akademie došla. 13. listopadu 2017 tak prezentovali porotě, kam se za půl roku práce posunuli a ti nejlepší si odnesli ocenění.

Finanční ocenění od Nadace České spořitelny a cenu veřejnosti získala Romea za Kampaň Romská stipendia pro studenty středních škol.

Kampaň Učitel – povolání snů EDUinu získala pro bono podporu kreativní agentury Young&Rubicam.

Hospic svatého Štěpána bude mít možnost tři měsíce prezentovat na LCD monitorech na pobočkách České spořitelny.

Ceny Českého centra fundraisingu získaly Filozofická fakulta UK a její Kampaň na Klub absolventů a přátel fakulty a Český nadační fond pro vydru za Kampaň na záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni.

Do programu se přihlásilo zhruba 20 organizací, pracovat na svých kampaních mělo šanci devět z nich. Další zájemci z řad neziskovek se budou moci přihlásit do dalšího běhu v lednu 2017.

Kateřina Šimonová

Datum: 
14.11. 2017