Informace pro rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták "Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení". Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením.

Dokument obsahuje tyto kapitoly: 

 • Podání žádosti o některou dávku nebo průkaz OZP 
 • Řízení
 • Posuzování zdravotního stavu, součinnost poskytovatele zdravotních služeb
 • Specifika posuzování osob s pervazivními duševními chorobami (dále jen „PAS“)
 • Součinnost oprávněné osoby a orgánu posudkové služby
 • Lhůty pro vydání posudku
 • Doba platnosti posouzení (posudku)
 • Posudek, nesouhlas s posudkem
 • Lhůty pro vyřízení žádosti o dávku OZP
 • Opravné prostředky
 • Právní předpisy, které se vztahují k informacím uvedeným v bodech 1. až 10.
 • Důležitá upozornění

 

Datum: 
25.10. 2017