Funkční bydlení bez bariér

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují.

Zdaleka ne každý, kdo by pomoc s přestavbou interéru potřeboval, má možnost bydlet v bezbariérovém bytě nebo domě. A dokonce ani tyto domy nemusejí vždy vyhovovat konkrétnímu člověku, protože potřeby lidí s postižením bývají velmi individuální. Každodenní fungování však mohou usnadnit zdánlivé detaily.

Pro lidi s postižením bývá úprava interiéru často nezbytná, mnohdy je nutná pomoc profesionála. Vše závisí na klientových očekáváních a nemálo také na finančních možnostech. Klient by měl mít představu, jaké změny chce s interiérem provést, a co konkrétně od změny očekává. Pokud to budou velké stavební úpravy, bude nejspíš hledat architekta nebo stavaře, pokud půjde o navržení a vybavení interiéru, mohl by pomoci interiérový designer.

Které oblasti při úpravách v interiéru lidí s postižením se řeší nejčastěji? 

Bariéry

První, na co bychom měli u člověka s nějakým funkčním omezením myslet, jsou bariéry a bezpečnost. Proto přemýšlíme na tím, jaké jsou v bytě/domě překážky, například schody, prahy, koberce, úzké prostory, uspořádání nábytku..

Díváme se na to, jakým způsobem je řešený vstup do bytu/domu, zda bude potřeba ke zdolání překážek nějaké speciální vybavení nebo pomůcky…

Koupelna a kuchyň

Uspořádání koupelny s kuchyní je při rekonstruukci většinou zásadní. Tyto dvě místnosti si často žádají odbornou radu.  Pro obě místnosti je důležitý dostatečný prostor, který umožní snadný pohyb po místnosti a umožní i případnou míru asistence dalšího člověka, pokud je to nutné.

Usnadnění přesunů a zlepšení bezpečnosti v koupelně zajistí nainstalování madel, ale vyhovující prostředí doladí také správná výška toalety nebo umyvadla, bidet, náklopné zrcadlo, sedátko do sprchy, protiskluzné povrchy, vhodné baterie a podobně.

V kuchyni zase přemýšlíme nad uspořádáním jednotlivých segmentů tak, aby bylo vše dobře dostupné a snadno využitelné, určitě nás bude zajímat výška pracovní plochy a využití posuvných, výklopných i otočných prvků.

Při úpravách v interiéru často potřebujeme úpravy na míru daného prostoru nebo postižení člověka, šikovný a spolehlivý truhlář může v této oblasti vyřešit mnoho.

Bezbariérovým řešením kuchyní se na našem trhu zabývají například firmy Koryna nebo Hanák. U koupelen je to například firma Siko.

Odborníci, na které se lze obrátit

Kromě již zmíněných profesí jako je architekt, interiérový designer, nebo stavební inženýr, nám můžou cenné informace poskytnout organizace podporující lidi s daným postižením. 

Další důležitý odborník, na kterého se lze obrátit, je ergoterapeut. Ergoterapeut je profesionál (častěji jsou to v této profesi ženy než muži),  pracující v oblasti rehabilitace, který se zaměřuje na pomoc lidem s postižením. Společně s klientem hledají cestu, jak být aktivní a žít kvalitně i s omezením, ať už fyzickým nebo psychickým.

Ergoterapeut by měl být schopen poradit v oblasti bariér, doporučit speciální pomůcky pro zlepšení mobility, pro běžné provádění všedních denních činností, jako je hygiena, sebesycení, vaření aj..

Dále ergoterapeut poradí, jakým způsobem provádět činnosti správně vzhledem k prevenci daného postižení, navrhne jak provádět činnost jinak, pokud je například klient ochrnutý na jednu polovinu těla (např.u klientů po cévní mozkové příhodě).

Ergoterapeut pracuje nejen s klientem, ale také s jeho rodinou, zaškolí, poradí jakým způsobem s daným člověkem pracovat, aby byl klient co nejvíce samostatný.

Ergoterapeut není sociální pracovník, ale i přesto by měl mít povědomí o otázkách týkajících se sociálně - legislativního poradenství, umět poradit například s možnostmi nároků příspěvků na speciální pomůcky.

Kromě odborníků nám ovšem může pomoci také internet nebo kamarád s postižením, který už zkušenost s úpravou v interiéru má.

Krátký příběh ze života - rekonstrukce v panelovém domě u klientky po úrazu mozku

Paní Jana utrpěla v roce 2005 úraz hlavy, následkem pádu je paní částečně ochrnutá na polovinu těla, má problémy s rovnováhou, pamětí a výslovností. 

Paní bydlí společně s manželem v panelovém domě s výtahem. Vzhledem ke zdravotnímu stavu klientky se manžel rozhodl kontaktovat ergoterapeutku a interiérovou designerku v jednom a poprosit ji o radu nejen z hlediska interiéru, ale také pro doporučení konkrétních pomůcek na zlepšení soběstačnosti a bezpečnosti při pohybu a provádění běžných denních činností.

Setkání proběhlo u manželů doma, společně si povídali o tom, jak by šlo prostor upravit, jak by si pečující manžel mohl „ulevit“ v péči o manželku (denní centra, rehabilitační pobytové programy, domácí ošetřovalská péče atp.), dále ergoterapeutka manželům ukázala různé pomůcky do kuchyně pro jednoruké, protiskluzné podložky a nechala jim k nahlédnutí katalogy firem s kompenzačními pomůckami.

Závěrem se domluvili, že jim ergoterapeutka/designerka udělá 3D vizualizace návrhů tří místností – obývacího pokoje, ložnice a předsíně.

Výsledný návrh obsahoval kromě vizualizací také odkazy na to, kde sehnat konrétní vybavení, dále kde by bylo vhodné umístit madla, byl doporučen elektricky polohovatelný rošt do postele pro paní, pro snadnější mobilitu na lůžku.

Vše bylo navrženo s ohledem na postižení a možnou progresi stavu, ergoterapeutka přemýšlela nad tím, kde by bylo vhodné umístit postel a jiný nábytek, aby se paní snadno a bezpečně pohybovala v prostoru s ohledem na její jednostranné postižení těla. Jeden z požadavků manželů byl, aby byt nepůsobil nemocničně, byl funkční, ale přesto útulný.

Zakázku se podařilo dotáhnout do zdárného konce, oba manželé byli spokojení, byli rádi, že mohli spolupracovat s někým, kdo rozuměl jak problematice člověka po úrazu, tak designu interiéru.

Užitečné odkazy

Publikace Bydlení bez bariér. Volně ke stažení na http://ligavozick.skynet.cz/ip/Bydleni_bez_barier.pdf

Publikace Projektujeme bez bariér. Daniela Filipiová. Volně ke stažení na http://www.filipiova.cz/publikace/projektujeme_bb.html

Tipy na bezbariérové úpravy bydlení:

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/192314-specialni-upravy-bytu-pro-bydleni-bez-barier.html

https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/155147-jak-zaridit-bezbarierovy-byt.html

Informační portál Ligy vozíčkářů

Webové stránky Centra ParaplePražské organizace vozíčkářů a České asociace paraplegiků - CZEPA

Česká asociace ergoterapeutů

Portál MPSV

Sekce Bezbariérová architektura na portálu Helpnet.

 

Doubravka Koubková
www.dokointerier.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 
28.10. 2017