Díky spolupráci MPSV a krajů má vzniknout Národní plán sociálních služeb

Zejména sociálním službám se bude věnovat tým expertů, který začne pracovat od srpna. Shodlo se na tom vedení ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci Asociace krajů ČR. Jednání iniciované ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem, navazující na nedávné rozhodnutí vlády, mělo za cíl nastartovat pravidelnou spolupráci, vymezit témata a také časový harmonogram. MPSV a kraje chtějí společně vytvořit Národní plán sociálních služeb.

Expertní tým bude jednat nejméně jednou měsíčně a bude poradním orgánem ministra práce a sociálních věcí Františka Koníčka. Kromě sociálních služeb se má zabývat i aktuálními sociálními tématy a také opatřeními na podporu zaměstnanosti, včetně možnosti financování z Evropské unie.

„Pracovní schůzka byla iniciační a měla stanovit pravidla hry,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček, který se jednání osobně zúčastnil, a dodává: „Hlavními tématy, která bude řešit expertní tým, bude financování sociálních služeb, jejich efektivní plánování, stejně jako měření nákladovosti a kvality sociálních služeb.“

MPSV a zástupci krajů se shodli, že prvním úkolem expertního týmu bude příprava bezpečného přechodu financování sociálních služeb ze státu na kraje. U něj se vláda nedávno shodla, že se musí o rok odložit. Počítá s tím vládní novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je nyní v Poslanecké sněmovně. Společným výstupem expertního týmu by měla být také příprava Národního plánu sociálních služeb. Jako jeden z nelegislativních úkolů vlády by měl vzniknout do konce roku 2014.

„Velmi oceňujeme, že se tato schůzka na MPSV uskutečnila a vznikne společný expertní tým,“ řekl na jednání na MPSV hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a dodal: “Vnímáme to jako společný začátek efektivní spolupráce tak, aby služby státu včetně veřejné správy a s nimi související zákony co nejvíce odpovídaly skutečným potřebám veřejnosti a současnému životu.“

Podle téměř třiceti účastníků jednání, mezi kterými nechyběla 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miroslav Čermák či náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman, je třeba nastavit funkční systém sociálních služeb včetně jeho dlouhodobějšího plánování. Tak, aby se sociálních služeb co nejméně dotýkaly politické změny. Musí totiž s ohledem na klienty - lidi, kteří skutečně potřebují pomoc - fungovat stále a poskytovat kvalitní péči.

Na zahajovacím jednání nechyběl ani náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku Pavel Čáslava a náměstek ministra pro trh práce Roman Chlopčík. Účastníky pracovní schůzky detailně seznámili s aktuálním děním v oblastech, které mají na starosti, a
záměry do budoucna.Prezentace Pavla Čáslavy se mj. týkala zmiňovaných sociálních služeb.

Roman Chlopčík představil záměr MPSV inovovat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Inovativní nástroje budou cílit na lidi 55+, dlouhodobě neza městnané a řešit lokální problémy zejména v souvislosti se zaměstnanci, kterým hrozí propouštění. To vše i s pomocí inovovaných projektů financovaných ze státního rozpočtu i z peněz Evropské unie.

Štěpánka Filipová
tisková mluvčí

Datum: 
01.08. 2013
Klíčová slova: