Byl zahájen devátý Týden sociálních služeb ČR

Dne 2. 10. 2017 byl zahájen Týden sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jenž se koná letos již podeváté. Týden sociálních služeb je obdobím prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti.

K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, se přihlásily se svými aktivitami stovky zařízení poskytující sociální služby po celé ČR.

Již v úterý 3. 10. se v rámci Týdne sociálních služeb uskuteční vyhlášení výsledků soutěže Šťastné stáří očima dětí v prostorách opatství Emauzy v Praze. Ceny dětským výhercům, kteří nejlépe ztvárnili svůj pohled na stáří, předá vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky MPSV ČR Martina Štěpánková Štýbrová, prezident APSS ČR Jiří Horecký, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a zástupkyně generálního partnera HARTMANN – RICO, a. s., Martina Sedláková.

V souvislosti s Týdnem sociálních služeb bude pokřtěna publikace (Marcela Hauke a kol.), kterou vydala APSS ČR, Když do života vstoupí demence aneb Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí. Knihu je možné zakoupit v e-shopu APSS ČR či ve vybraných kamenných obchodech.

Hlavní událostí celého týdne je však tradičně dvoudenní IX. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb, který odstartuje ve čtvrtek 5. října v Táboře. Jeho součástí bude řada přednášek předních českých odborníků (ve společném čtvrtečním programu vystoupí např. psychiatr Radkin Honzák, předseda a zakládající člen České společnosti paliativní medicíny Ladislav Kabelka, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Petr Krčál a mnoho dalších).

Páteční program kongresu je rozčleněn do odborných sekcí, a to ekonomicko-provozní, sekce péče o osoby s demencí, sekce opatrovnictví v sociálních službách, sekce nízkoprahových zařízení a azylových domů a sekce psychoterapie v sociálních službách. V rámci kongresu se uskuteční i tradiční společenský galavečer, během kterého bude udělena Cena APSS ČR za mimořádný přínos sociálním službám či předány certifikáty Značky kvality v sociálních službách.

Další informace najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz a www.apsscr.cz

Veronika Hotová

Datum: 
02.10. 2017