Audiozáznamy přepisují nevidomí profesionálové

Sociální firma Transkript online nabízí novou službu Přepis audiozáznamu do textové podoby. Přepis provádějí nevidomí profesionálové s vysoce rozvinutou schopností koncentrace na mluvené slovo, která je zárukou dokonalé přesnosti i v případě nižší zvukové kvality záznamu. Dosahují rychlosti psaní na klávesnici až 500 úhozů za minutu, dokonale ovládají českou gramatiku.

Službu si mohou objednat jednotlivci i organizace, minimální čekací doba pro dokončení práce je již od jedné hodiny po převzetí zakázky. Všichni pracovníci společnosti jsou vázáni striktním etickým kodexem a dohodou o mlčenlivosti (NDA).

Proč pořizovat přepis audiozáznamu?

Tato služba má svůj nezastupitelný význam jako kvalitní dokument o konání a obsahu pracovních porad, jednání, zasedání, konferencí, diskusních panelů či kulatých stolů apod., ušetří čas autorům reportáží nebo studentům, kteří potřebují rychle přepsat audiozáznam přednášky či rozhovorů pro zpracování výzkumu v rámci závěrečné akademické práce.

Doslovný přepis audiozáznamu mluvené řeči je přehledným dokumentem s možností rychlého a pohodlného vyhledávání, nenáročný na archivaci, eliminující zestručnění, nejasnosti, nepřesnosti či subjektivní interpretace, které jsou reálným rizikem při pořizování zápisu v průběhu konání akce.

Jak služba funguje?

Předání audiozáznamu mluveného slova v některém ze standardních formátů (mp3, wav) k přepisu je možné následujícími způsoby:

- nahrát prostřednictvím webového formuláře na www.nadiktujto.cz, následně vás bude kontaktovat koordinátor služby ohledně podrobného dojednání zakázky;

- nahrát na webové úložiště (např. www.uschovna.cz) a zaslat e-mailem příslušný odkaz;

- zaslat v příloze mailu;

- předat osobně na pevném nosiči (flashdisk, CD).

Přepsaný text obdržíte e-mailem ve formátu doc, popř. jako online Google dokument.

Společnost Transkript online naplňuje v praxi principy sociálního podnikání, je zaměstnavatelem nevidomých osob ve službách z oblasti komunikace pro neslyšící a nedoslýchavé. Benefitem pro zákazníky s více než 25 zaměstnanci je možnost nákupu služby v režimu náhradního plnění, tzn. až o 36 % nižší konečná cena zakázky než u konkurenčních služeb za stejných cenových podmínek bez náhradního plnění.

S dotazy a pro bližší informace neváhejte kontaktovat koordinátora služby:
Martin Čížek, koordinátor služeb, přepisovatel
tel.: 724 522 561
e-mail: cizek@transkript.cz
www.transkript.cz
www.nadiktujto.cz

Datum: 
03.04. 2017