Aktuálně

23.05. 2017

Návrhy projektů na zlepšení vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi je možné předkládat do 15. června 2017, The Velux Foundations udělí granty ve výši 300 000 až 1 000 000 EUR.

23.05. 2017

„Exekuce, brigáda bez smlouvy, dluhová problematika“, pojmy, které se dětem již nevyhýbají. REMEDIUM Praha o.p.s. úspěšně dokončila celý projekt Rozpoznáš včas dluhovou past?. Nabízí školákům čtyři názorná videa.

20.05. 2017

Zaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent.

20.05. 2017

Cílem programu Stretch Nadačního fondu Autismu je dlouhodobá opakovaná podpora rozvoje vzdělání u dětí a lidí s poruchou autistického spektra, jejich rodin, a také podpora organizací, aktivit a projektů, které jim ve vzdělání a na cestě životem pomáhají uspět.

20.05. 2017

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016.

17.05. 2017

Velký zájem zejména seniorů vzbudil cyklus seminářů k bezpečnosti a ochraně práv občanů, který je pořádán pod záštitou starosty městské části Praha 12 ve spolupráci se Sociálními službami MČ Praha 12 a Policejní akademií České republiky v Praze. Závěrečná přednáška tohoto cyklu se uskuteční v Kulturním centru "12" - Otava ve středu 24. května od 13:30 do 15:30. 

16.05. 2017

V rámci Světového dne asistivních technologií (GAAD), který se uskuteční v Praze poprvé ve čtvrtek 18. května 2017, představí Spektra, v.d.n., na dvou místech mobilní telefony a tablety přizpůsobené pro nevidomé, přístroje umožňující tělesně handicapovaným ovládat počítač pohybem, digitální čtečky a další pomůcky. 

15.05. 2017

Chcete se poradit jak financovat bydlení, zdravotnickou pomůcku, kde si (ne)půjčit peníze? V pražské centrále ČMSS se koná 23. května 2017 od 10.00 do 14.00 hodin workshop, který je určen pro neziskové organizace a sociální podniky, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, i pro osoby s postižením a handicapované drobné podnikatele.

14.05. 2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci.

14.05. 2017

Adiktologické centrum Drop In v Praze 12 slavnostně zahájilo svoji činnost ve čtvrtek 11. května v Těšíkově ulici za přítomnosti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha 12 a dalších významných hostů. Jedná se o místo pro primární prevenci závislostí dětí a mladistvých. Své služby bude nabízet školským zařízením v Praze 12. Poradenství zde najdou též občané, kteří úspěšně prošli léčbou a po dlouhodobé abstinenci využívají pouze následnou péči.

Stránky