Aktuálně

22.10. 2017

Ministryně pro místní rozvoj vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR končí dnem 5. ledna 2018.

22.10. 2017

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou.

22.10. 2017

Také v letošním ročníku ocenění Neziskovka roku má široká veřejnost možnost zvolit tu svoji NEJneziskovku. Svůj hlas můžete dát jednomu z patnácti finalistů od 20. října do 21. listopadu.

22.10. 2017

Ombudsmanka zahájila sérii systematických návštěv domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zaměří se v nich na podmínky v zařízení s ohledem na potřeby klientů, na respektování důstojnosti, soukromí a autonomie vůle klientů, na volnost pohybu, na zajištění školní docházky a pracovního uplatnění, na možnost realizovat soukromý život aj.

22.10. 2017

Firmy mají další možnost, jak na aktuálním pracovním trhu vyhledat nové zaměstnance. Portál OZPprace.cz cílí na skupinu lidí s handicapem, kterých je v celé ČR přes 1 milion a jsou občas neprávem nedoceňovanými členy kolektivu a firem.

22.10. 2017

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helnet ji získají zdarma. 

20.10. 2017

Společnost Tiché spojení připravila na 2. a 3. prosince v Brně první hackaton, tlumočený do znakového jazyka. Je otevřený jak pro slyšící, tak neslyšící a jakkoli handicapované lidi, které zajímá IT, novinky ze světě startupů, technologií, designu, programování a grafického designu. Týmy, které vzniknou, během dvou dnů vymyslí aplikaci nebo technologii, která by pomohla zlepšit komunikaci lidí se sluchovým postižením. 

19.10. 2017

MČ Praha 12 pořádá ve spolupráci se společností Proxima sociale o.p.s. v rámci projektu „Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu MČ Praha 12“ akci Street art v Praze 12. Mladí zájemci si budou moci vyzkoušet graffiti tvorbu pod vedením zkušeného lektora v sobotu 21. října 2017 od 11 do 17 hodin ve veřejném oddechovém a sportovním areálu VOSA.

17.10. 2017

Celkem 319 oceněných vědeckých talentů a pedagogů a více než 9 milionů korun pro českou vědu a výzkum – to je prestižní vědecká soutěž Cena Wernera von Siemense, která letos odstartovala jubilejní 20. ročník. Český Siemens v něm opět ocení ty nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Bude uděleno i zvláštní ocenění za překonání zdravotních překážek při studiu. 

17.10. 2017

Městská část Praha 12 vydala Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb 2017, který představuje celkem 56 organizací nabízejících pomoc občanům Prahy 12 v nelehkých životních situacích.

Stránky