21.09. 2016

Vůbec poprvé se na území městské části Praha 12 uskuteční Senior akademie, jejíž účastníci z řad seniorů získají během několika ucelených setkání informace, jak mohou přispět k osobnímu bezpečí i k ochraně majetku ve svém bezprostředním okolí.

20.09. 2016

Od 1. září 2016 mohou občané využívat službu střediska osobní hygieny, umístěného v Sociálně ošetřovatelském centru v Zárubově ulici 971 na Kamýku. Středisko nabízí celkovou koupel, mytí vlasů a základní ošetření nehtů seniorům a osobám se zdravotním postižením starším 60 let. Úkon je poskytován dle stavu klienta jako prvek ambulantní pečovatelské služby.

20.09. 2016

Městská část Praha 12 zve po letní přestávce seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 12 na pokračování bezplatného plavání v bazénu Střední školy technické na adrese Zelený pruh 1294 v Praze 4.

04.12. 2015

Ocenění Komunální politik roku 2015 získala v kategorii Sociální projekt roku starostka Prahy 12 Daniela Rázková. Soutěž o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy, do které se přihlásilo na 70 komunálních politiků, vyhlásilo letos vůbec poprvé vydavatelství Profi Press s časopisem Moderní obec.

26.06. 2015

Už 17 let nabízejí seniorům městské části Praha 12 svoje služby kluby dříve narozených. Většina z 360 členů je ve věku kolem 80 let, ale zapojit se do činnosti šesti klubů mohou všichni důchodci. Program klubů vychází z přání jejich členů a zveřejňuje se vždy na následující měsíc.

1
2
3
4
5

Aktuálně

28.09. 2016

Místo, kde si mohou děti bezpečně hrát a kde se mohou setkávat jejich rodiče, prarodiče, kamarádi a všichni, kdo chtějí trávit čas v příjemné rodinné atmosféře a k tomu se dozvědět užitečné informace, nebo se přiučit něčemu novému. To je rodinný klub Pohoda v Modřanech.

27.09. 2016

Ve dnech 7. října a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

25.09. 2016

Do 5. ročníku festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením se zapojí 40 programových partnerů, ve 20 městech proběhne 80 různorodých akcí. Cílem festivalu je šířit osvětu v oblasti sluchového postižení, bořit bariéry v komunikaci, informovat o pravidlech komunikace a propagovat komunikační prostředky – simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka.

24.09. 2016

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění.

23.09. 2016

BMI sdružení pořádá v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha už 17. ročník konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Organizátoři již začínají připravovat program a uvítají návrhy od těch, kdo nabízejí nějakou zajímavou službu, web nebo aplikaci pro uživatele se zdravotním postižením a chtěli by je představit potenciálním zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

23.09. 2016

Přinášíme říjnový program klubů dříve narozených Modřanka, Podskalák, Jovkova, Otava, Mariánská a DPS.